• Onderzoek
  • 16 augustus 2022

Partnering4Change: participatie van leerlingen op basisschool stimuleren met Positieve Gezondheid

Partnering4Change: participatie van leerlingen op basisschool stimuleren met Positieve Gezondheid

Partnering4Change (P4C) is een deskundigheidbevorderingsprogramma voor leerkrachten van basisscholen. Met P4C ontwikkelen leerkrachten competenties om de school- en klasomgeving (ruimtelijke/fysiek en sociaal) aan te passen zodat de schoolse participatie van alle kinderen verbetert. Schoolse participatie (meedoen) gaat over de mate waarin leerlingen kunnen meedoen met activiteiten op school die van belang zijn voor hun ontwikkeling, maar ook over gelijke kansen voor gezond eten en bewegen. Meedoen in deze activiteiten heeft een duidelijke relatie met Positieve Gezondheid.

Kinderen met een sociale achterstand, beperking, onrust, taalachterstand, aandachtsprobleem of die anderzijds moeite hebben met schoolse activiteiten lopen het risico niet mee te komen en zich minder onderdeel van de groep te voelen. De mate van diversiteit in klassen op de basisschool is gegroeid en leerkrachten in en buiten Parkstad in Limburg lieten onlangs merken dat ze tekort aan kennis en kunde hebben om in te spelen op de uiteenlopende behoeften van kinderen. Aandacht voor individuele behoeften is belangrijk, maar een individuele aanpak is niet altijd nodig om participatie op school te bevorderen.

Over Partner4ChangeĀ 
Partnering4Change (P4C) is een deskundigheidbevorderingsprogramma voor leerkrachten van basisscholen. Met P4C ontwikkelen leerkrachten competenties om de school- en klasomgeving (ruimtelijke/fysiek en sociaal) aan te passen opdat de schoolse participatie van alle kinderen verbetert. P4C is in Canada ontwikkeld, onderzocht en doorontwikkeld in de regio Parkstad in Limburg. Hoe dat werkt is te zien in deze video.

Onderwijsorganisatie MOVARE, Kindante en diverse gemeenten in Limburg zien in de onderzoeksresultaten genoeg muziek in P4C om de aanpak te implementeren en op te schalen. Daarom is in december 2021, na een succesvolle eerste fase, de tweede fase van het Partnering4Change (P4C) project van start gegaan; een project ter bevordering van
welbevinden en participatie van basisschoolkinderen in Limburg door deskundigheidsbevordering van de leerkracht.

Kindtool

P4C loopt op vier locaties. Op elke locatie zijn vier reflectiebijeenkomsten met alle betrokkenen georganiseerd (deelonderzoek 1), is een vragenlijst met de leerkrachten opgenomen (deelonderzoek 2) en wordt informatie uit de schoolgegevens (denk aan ZIEN vragenlijst) over het welzijn van de kinderen opgehaald (deelonderzoek 3a). In de tweede fase is ook Positieve Gezondheid onderdeel van het P4C project (deelonderzoek 3b). De Kindtool wordt door alle kinderen van 7 jaar en ouder ingevuld. Het ingevulde spinnenweb vormt de basis voor individuele gesprekken met een selectie van kinderen en hun ouders. Ook is er verbinding met de Gezonde Basisschool van de Toekomst.