• Praktijk
 • 11 februari 2021

Positief Gezond Werkgeverschap: bijeenkomsten over procesaanpak en vitaliteitsscan

Positief Gezond Werkgeverschap: bijeenkomsten over procesaanpak en vitaliteitsscan

Op 3 en 10 februari organiseerden iPH en Alles is Gezondheid twee informatiebijeenkomsten over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid door te werken met Positieve Gezondheid. In de sessie van 3 februari lag het accent op de door iPH en Berenschot ontwikkelde procesaanpak en in de sessie van 10 februari lag het accent op de door iPH en Mediquest (in opdracht van Vitaal Bedrijf) ontwikkelde vitaliteitscan.

Voor veel organisaties is de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers een belangrijk en urgent thema. Investeren in de gezondheid van medewerkers heeft een grote meerwaarde, zowel persoonlijk als organisatorisch. De huidige tijd met de uitdagingen rondom Corona, beperkende maatregelen, het thuiswerken en de toenemende druk op welzijn en zorg, vergroten voor velen de noodzaak.  Naast de externe ontwikkelingen is er vanuit veel organisaties die al met Positieve Gezondheid werken ook een sterke wens om het gedachtegoed niet alleen extern maar ook intern binnen de organisatie vorm te geven.

Organisaties hebben verschillende vragen hierover:

 • Op welke manier kun je Positieve Gezondheid vormgeven binnen de interne organisatie?
 • Hoe krijg ik meer inzicht in de vitaliteit en behoefte van medewerkers?
 • Wat werkt om de beweging intern op gang te brengen?
 • Welke instrumenten zijn er?
 • Wat kan ik doen om het andere gesprek te faciliteren?
 • Wat zijn de effecten? Kunnen we die monitoren?
 • Kunnen jullie ons begeleiden hierbij?
 • Op welke manier kunnen we leren van andere organisaties?

Vanuit het perspectief van werkgevers en HR zijn er op verschillende niveaus en via verschillende sporen acties die je vanuit je organisatie op zou kunnen pakken. Dit is afhankelijk van welke vragen er binnen organisaties leven en hoe de behoefte en fase van ontwikkeling eruitziet.

Tijdens de bijeenkomsten lag de focus op de procesaanpak en de vitaliteitsscan. In de afbeelding hieronder is het overzicht van ondersteuning en aanbod te zien.

Procesaanpak

De procesaanpak is een participatief proces gericht op de organisatie als geheel. Er wordt gebruik gemaakt van behoeftepeilingen en een organisatiescan t.a.v. d Positief Gezond Werkgeverschap. Met een bottom-up karakter wordt een voortrekkersgroep gevormd van waaruit acties worden ondernomen. Na de eerste stap van inzicht, worden ideeën gegenereerd, prioriteiten gesteld en acties uitgevoerd. Met deze procesaanpak wordt met en vanuit de organisatie samengewerkt aan een positief gezond werkklimaat.

 

Vitaliteitsscan

De vitaliteitscan is een vragenlijst waarbij aan de hand van Positieve Gezondheid, leefstijl en werkomgeving input wordt verkregen over de vitaliteit van medewerkers. De medewerker krijgt een overzicht van zijn of haar persoonlijke resultaat. Dit resultaat is visueel en positief vormgegeven. Het laat zien hoe het gaat en nodigt de medewerker uit om zelf te kijken of er iets is wat hij/zij zou willen veranderen. Voor de werkgever worden de resultaten van medewerkers anoniem verzameld in een interactief dashboard. Ook hier staat motivatie centraal: waar willen medewerkers graag aan werken?

Naast deze twee mogelijkheden is het mogelijk om te participeren in een actieleernetwerk waarin organisaties ervaringen en andere informatie met elkaar delen om zo van elkaar te leren.

 

Participatie aan onderzoek

Ook wordt een (afstudeer)onderzoek gedaan door een student Floris de Jong aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek vindt plaats van februari t/m juni 2021 en richt zich op de effecten van, en ervaringen van medewerkers en werkgevers met het verankeren van Positieve Gezondheid in de organisatie. Tijdens de bijeenkomsten was er veel animo voor participatie aan het onderzoek! Wil jij met jouw organisatie ook deelnemen, stuur dan een bericht aan Floris de Jong, f.dejong@iph.nl

De twee bijeenkomsten werden druk bezocht en er kwam veel waardevolle input uit voort. Op basis van deze input en de behoefte van de aanwezige organisaties wordt opvolging gegeven. Zoals eerder benoemd zijn er meerdere sporen te belopen. Hieronder staat een aantal mogelijke opties voor een vervolg.

 1. Participatie in een actieleernetwerk met gebruik van scans, spinnenweb en gespreksinstrument
 2. Aan de slag met een procesaanpak
 3. Deelname aan het onderzoek naar de ervaringen met Positief Gezond Werkgeverschap
 4. Participatie in kleinere actieleernetwerken plus
 5. Uitwisseling van informatie, ervaring en kennis

Ben jij of jouw organisatie geïnteresseerd in werken met bovenstaande instrumenten of heb je behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. We denken graag verder met je mee!