• Woon-en leefomgeving
  • 8 januari 2024

Positieve Gezondheid centraal thema in ontwikkelprogramma Gezond en Veilig Zuid-Holland

Positieve Gezondheid centraal thema in ontwikkelprogramma Gezond en Veilig Zuid-Holland

De gezondheidssituatie in de provincie Zuid-Holland staat er al jaren slecht voor: de provincie scoort landelijk het laagst als het gaat om de gezonde levensverwachting. Niet voor niets dus, dat de provincie in 2020 het ontwikkelprogramma Gezond en Veilig startte. Een belangrijk onderdeel van het programma is Positieve Gezondheid.

Het ontwikkelprogramma begon met het formuleren van een visie en een perspectief: wat verstaan we eigenlijk onder een gezonde leefomgeving en waar willen we uiteindelijk naartoe? ‘Lange tijd werd gezondheid gezien als de afwezigheid van ziektes’, zegt programmamanager Irene Voskamp. ‘Een gezonde leefomgeving was dan ook een omgeving die bescherming bood tegen die ziektes, bijvoorbeeld door milieuvervuiling tegen te gaan. Maar tegenwoordig gaan we uit van Positieve Gezondheid. Dit betekent dat we willen bijdragen aan het vermogen van mensen om met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven om te gaan. Daarnaast hanteren we de RIVM-definitie van een gezonde leefomgeving. Volgens die definitie is dit een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag, die als prettig wordt ervaren en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is.’

Concreet houdt dit in dat er bijvoorbeeld aantrekkelijke wandel- en fietspaden zijn en sport- en speelplekken voor iedereen. Dat er plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en een breed aanbod van toegankelijke publieke voorzieningen. Ook houdt het in dat er voldoende natuur en water is, dat de woningen gezond en duurzaam zijn, en dat er aandacht is voor klimaatadaptatie. En natuurlijk moet de omgeving schoon en veilig zijn, met een goede milieukwaliteit.

Voortgang ontwikkelprogramma

Inmiddels lopen er diverse gezondheidsprojecten, zijn er krachtige samenwerkingsverbanden tussen de vier GGD’en gevormd en is het thema gezondheid opgenomen in alle onderdelen van het coalitieakkoord. Voskamp en GGD-manager Leefomgeving Floor van Oort zijn positief verrast: ‘Het is verbazingwekkend hoe snel dit thema in alle hoeken van de provincie is omarmd.’

Benieuwd naar de aanpak van het ontwikkelprogramma? Het volledige artikel staat in het Tijdschrift voor volksgezondheid en onderzoek in regio Haaglanden.