Positieve Gezondheid roept veel enthousiaste reacties op. En ook kritische. Een veelgehoord tegengeluid is dat de begrippen die gebruikt worden in het Spinnenweb niet zouden deugen. Hoe zit dat?

Machteld Huber: ‘Ik kan me die reactie voorstellen als je ervan uitgaat dat het Spinnenweb een meetinstrument is. Maar dat is het niet. Het is een gespreksinstrument. Voor een meetinstrument zijn de begrippen niet onderscheidend genoeg. Neem bijvoorbeeld ‘gelukkig zijn’ en ‘vrolijk zijn’. Die begrippen zijn voor wetenschappelijk onderzoek natuurlijk te diffuus.’

Begrippen toegankelijk maken

Dat deze begrippen in het gespreksinstrument zitten, heeft te maken met de noodzakelijke vertaalslag. Huber: ‘We hebben de wetenschappelijke uitkomsten uit het onderzoek vertaald naar begrippen die dichter bij het dagelijkse leven liggen. Daarna hebben taalexperts die begrippen verder vertaald naar eenvoudig taalgebruik dat voor iedereen herkenbaar en toegankelijk is. Daardoor komen mensen eerder op eigen gedachten als ze het Spinnenweb invullen. En is het makkelijker om een gesprek te voeren over wat zij willen veranderen.’

Tegengeluiden zijn van waarde

Kritische geluiden zijn bij de ontwikkeling van nieuwe aanpakken altijd van waarde. Huber: ‘Ze zorgen ervoor dat we zelf ook kritisch blijven en met elkaar de aanpak blijven verbeteren. En ze laten zien waar we meer uitleg moeten geven over de gemaakte keuzes. We horen graag wat mensen bezighoudt.’