Met het Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan 70 partijen samen aan de slag om de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren. De focus ligt op roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. En daar schuilt gelijk het risico, stelt Machteld Huber.

‘Onlangs hoorde ik het verhaal van twee oudere weduwnaars. Zij hadden tijdens een buurtactiviteit het spinnenweb ingevuld en kwamen erachter dat ze meer verbinding wilden met andere mensen. Ze kozen ervoor om in de buurtmoestuin te werken. Die moestuin ligt naast de huisartsenpraktijk, speciaal voor de wijkbewoners. Na een middag met veel plezier werken in de moestuin, staan de mannen tevreden een sigaretje te roken. Zegt de een: goh, jij rookt ook? Ik zou eigenlijk moeten stoppen. Zegt de ander: ik ook, zullen we dat samen doen? En dat lukte!

Er is een mooi Indiaans gezegde: de kortste verbinding tussen twee punten is niet een rechte lijn. Dat laten deze mannen prachtig aan ons zien. Ze kozen er allebei voor om hun eenzaamheid te doorbreken door in de moestuin bezig te zijn met anderen. De eenzaamheid loste daarmee op, waardoor de kracht groeide om te stoppen met roken. Was je eerst op het roken gaan inzetten, dan was de kans groot geweest dat het niet was gelukt. Nu wel.

Natuurlijk is het Nationaal Preventieakkoord van belang. Juist omdat er een eerste pakket aan afspraken en maatregelen in zit om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Maar ik denk dat het te weinig is. Gewoonweg omdat duwen op gezondheidsproblemen nou eenmaal niet werkt.

Positieve Gezondheid duwt en trekt niet. Het kiest juist voor de omweg door mensen zelf te laten ontdekken wat goed is voor hun welzijn. Wat is je droom? Waar wil je voor gaan? Welke pijn wil je oplossen? Dat is de kracht. Kies je ervoor te werken aan iets wat voor mensen belangrijk is, dan groeit ook hun vermogen en motivatie om andere problemen aan te pakken.’