• Praktijk
  • 26 oktober 2020

Programma Vitaal Bedrijf zet in op Positieve Gezondheid op de werkvloer

PROGRAMMA VITAAL BEDRIJF ZET IN OP POSITIEVE GEZONDHEID OP DE WERKVLOER

Op 5 oktober ging het programma Vitaal Bedrijf van start, ontwikkeld door Vitaal Bedrijf, Mediquest en Institute for Positive Health in opdracht van het ministerie van SZW en VWS, VNO-NCW en MKB-Nederland. Het online platform biedt praktische, onafhankelijke ondersteuning voor bedrijven van 10 tot 250 medewerkers om met vitaliteit aan de slag te gaan. Dit wordt gedaan door middel van een scan, advies op maat en informatie over mogelijke activiteiten voor het bedrijf. Er is een grote rol weggelegd voor het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in het programma.  

Bedrijven die de vitaliteit van hun medewerkers willen bevorderen, kunnen via Vitaal Bedrijf een gratis oriëntatiescan invullen om de wensen en behoeften voor de organisatie in kaart te brengen. Er kan tevens een scan onder al het personeel worden uitgezet, zodat werkgevers inzicht krijgen in de punten waaraan hun medewerkers graag willen werken. Met de uitkomsten kan de organisatie zelf aan de slag gaan. Vitaal Bedrijf staat klaar om bedrijven te adviseren en met hen gerichte programma’s samen te stellen.

Jan Willem Landré, programmaleider van Vitaal Bedrijf: “We zien dat het belang van vitaliteit, de erkenning van het belang en de animo voor het onderwerp in het bedrijfsleven groeit. De focus ligt nog redelijk op preventie, maar Vitaal Bedrijf wil een proactieve stap zetten. Op het moment dat je als klein bedrijf gericht investeert in vitaliteit, is de kans dat iemand uitvalt veel kleiner.”

 

Scans

De scans die afgenomen kunnen worden via Vitaal Bedrijf hebben aandacht voor brede gezondheid; onder andere voeding, roken, zittend werk, stresspreventie, mentale balans, slaap en ontspanning. Na het invullen van de scan kan een ondernemer een keuzehulp inschakelen, die samen met de werkgever een programma kan samenstellen. Bijvoorbeeld met partners in het netwerk, zoals een sportschool of een duurzame kantine, maar ook met andere organisaties in de buurt.

 

Positieve Gezondheid

In het programma wordt er op brede wijze naar vitaliteit gekeken volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Angelique Schuitemaker van Institute for Positive Health: “In het midden- en kleinbedrijf is het heel lastig gebleken om aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te werken. Vaak komt men daar pas in actie als een medewerker is uitgevallen of dreigt uit te vallen. Eigenlijk is het thema ‘vitaliteit’ de afgelopen jaren te smal opgepakt. Als je kijkt naar Positieve Gezondheid, dus de brede blik op gezondheid, dan zie je dat er veel meer factoren van invloed zijn op de gezondheid van iemand. Bijvoorbeeld: doe ik ertoe? Heb ik het gevoel dat ik gezien word? Dat zijn factoren die de ervaren gezondheid van mensen sterk beïnvloeden, dan alleen: Eet ik goed? De scans zijn daarom zo opgezet dat de medewerker zelf kan aangeven waar hij of zij graag aan wil werken. Voor werkgevers is het bovendien gemakkelijker om een gesprek te voeren met medewerkers over wat er voor hen speelt en wat invloed heeft op hun gezondheid. Voor werkelijke gedragsverandering is het zaak onderliggende oorzaken van het probleem aan te pakken.”

 

Brede aspecten gecombineerd met leefstijl

Jon Schaefer, directeur Mediquest, is verheugd met de samenwerking tussen de drie partijen. “Als we puur op leefstijl zouden focussen, is de kans klein dat er bij ondernemers en medewerkers echt iets verandert. We kijken nu naar brede aspecten van wat er leeft bij iemand en ook naar leefstijl.”

 

Aan de slag!

Bedrijven die aan de slag willen met de vitaliteit van hun medewerkers, kunnen via de website van Vitaal Bedrijf de gratis oriëntatiescan doen en meer informatie vinden.

*Aan de totstandkoming van deze scans hebben naast Institute for Positive Health en Mediquest de volgende partijen bijgedragen: het Voedingscentrum, het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Sport & Bewegen en het RIVM.