• Beleid
  • 13 oktober 2021

Zeeuwse inspiratiedag, startsein burgerparticipatie en Positieve Gezondheid

Zeeuwse inspiratiedag, startsein burgerparticipatie en Positieve Gezondheid

Op woensdag 13 oktober 2021 vond de inspiratiedag van de Zeeuwse Zorg Coalitie plaats in theater Mythe te Goes. Ruim 125 bezoekers, waaronder veel professionals, zorgorganisaties, wethouders, bestuurders, burgers, VWS en zorgverzekeraar CZ, waren aanwezig.

 

Werken vanuit één visie: Positieve Gezondheid

In de ochtend waren er inspirerende Zeeuwse Zorgtalks en een rondje ‘vraag maar raak’ waarin vele thema’s aan bod kwamen. Daarna vond de Kick Off van actieve bewonersparticipatie en lancering Positieve Gezondheid plaats.

De Zeeuwse Zorg Coalitie heeft namelijk gekozen om vanuit één visie te werken, de brede kijk op gezondheid: Positieve Gezondheid. Onder leiding van de dagvoorzitter werd deze keuze en visie geïntroduceerd. Joke Gaemers, directeur GGD Zeeland, Annabeth Evertz, wethouder gemeente Kapelle en Angelique Schuitemaker, directeur iPH deelden hun visie op het belang te werken vanuit één visie en hoe vanuit deze brede kijk op gezondheid de Zeeuwse zorg kan innoveren. Angelique deed het voorstel om niet vanuit Zeeuwse Zorg Coalitie maar vanuit een Coalitie die werkt aan de gezondheid van de Zeeuwen deze innovatie een impuls te geven.

In de middag konden verschillende workshops gevolgd worden en heeft Mieke Reynen een workshop verzorgd waarin de Routekaart, Zeeland een vitale, gezonde en aantrekkelijke vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid gepresenteerd heeft.  Om deze ambitie te realiseren is namelijk gekozen om de komende drie jaar te werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Het Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid (AiG) gaan de Zeeuwen ondersteunen in deze ambitie door te inspireren, aan te jagen en verschillende parels die nu al gestart zijn te verbinden en te versterken.

Het was een inspirerende dag waarin de oogst is van de afgelopen periode is gedeeld en impulsen en stappen voor de komende periode zijn gezet.

Meer weten over de Zeeuws Zorg Coalitie? Bekijk dan hun website.