• Beleid
  • 2 april 2016

IPH en Vilans gaan samenwerking aan: “Maak zorg voor de client passend en niet andersom”

Samen met Institute for Positive Health (IPH) en 8 organisaties in de ouderenzorg start Vilans het transitietraject Positieve Gezondheid. Hun doel hiermee is zorg en ondersteuning passend maken voor de cliënt in plaats van andersom. Machteld Huber: ‘De combinatie van de ruime ervaring van Vilans in deze sector met ons gedachtengoed blijkt nu al heel vruchtbaar te zijn. Een vreugde om hier samen te werken!’