• Woon-en leefomgeving
  • 15 februari 2024

10 praktijkvoorbeelden kennisontwikkeling over gezondheid in kwetsbare wijken

10 praktijkvoorbeelden kennisontwikkeling over gezondheid in kwetsbare wijken

Kun je de leefomgeving zo aanpassen, dat de gezondheid in kwetsbare wijken verbetert? In 10 nieuwe projecten gaan gemeenten, GGD-en en onderzoekers samen praktijkgerichte kennis ontwikkelen, veelal in aansluiting op de SPUK van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Met deze kennis kunnen gemeenten en GGD-en gezondheid meewegen bij het inrichten en beheren van de fysieke omgeving.

Elk van de 10 projecten richt zich op één of meerdere hoofdonderwerpen:

  • Systematisch volgen, evalueren en onderzoeken van ingrepen in de leefomgeving
  • Onderzoeken wat binnen kwetsbare wijken werkt
  • Kennisontwikkeling van processtappen voor de besluitvorming