21 projecten kregen van ZonMw een voucher om Positieve Gezondheid verder uit te werken in de praktijk. Dat leverde dit jaar een diversiteit aan opbrengsten op. Onlangs verscheen het evaluatierapport.

De projecten kregen de opdracht mee om concrete aanpakken te ontwikkelen die Positieve Gezondheid helpen implementeren. Dat leverde tal van instrumenten op. Bijvoorbeeld om tot een open gesprek te komen en om de behoeften van mensen in kaart te brengen om tot beleid te komen. Een deel van de projecten heeft het gedachtegoed van Positieve Gezondheid expliciet als uitgangspunt genomen. In andere projecten is Positieve Gezondheid meer een inspiratiebron om de eigen visie te verrijken.

Taal van het spinnenweb verbindt

Uit de evaluatie blijkt onder meer dat binnen de projecten veelal de samenwerking is gezocht met tal van partijen – dat was ook een subsidie-eis. Die samenwerking leverde binnen de projecten veel extra’s op, zo blijkt uit de evaluatie. Er ontstonden nieuwe netwerken. Het gedachtegoed hielp de betrokken partijen aan een gemeenschappelijke taal. Er was een grote mate van onderlinge betrokkenheid. En het multidisciplinaire karakter leidde tot veel nieuwe en creatieve inzichten.

Ontbreken blauwdruk maakt vindingrijk

Er bestaat geen blauwdruk voor Positieve Gezondheid, die in te zetten is voor álle doelgroepen en in álle situaties. Daarom wordt er proefondervindelijk gezocht naar wat werkt en wat niet. Dat maakt het voor de praktijk soms lastig, maar ook uitdagend – zo blijkt. Het denken over ziekte en gezondheid kantelt gaandeweg. En er is veel enthousiasme bij de deelnemers om verder te gaan met hun projecten. Intussen is het zaak om te voorzien in de behoefte aan meer gevalideerde instrumenten om Positieve Gezondheid en de effecten van interventies concreet meetbaar te maken.

Bekijk het overzicht van de 21 projecten.