Vrijdag, 22 september is het Actiecentrum Limburg Positief Gezond van start gegaan.

Het was een inspirerende bijeenkomst in aanwezigheid van vele Limburgse ambassadeurs voor Positieve Gezondheid. De ambitie van het actiecentrum Limburg Positief Gezond is vitale en gezonde Limburgers die volop meedoen en meetellen. Het actiecentrum ondersteunt en faciliteert initiatieven en activiteiten rondom Positieve Gezondheid zodat (zorg)organisaties en gemeenten met concrete activiteiten aan de slag gaan.