• Onderwijs
  • 17 februari 2021

Arts van de toekomst heeft oog voor Positieve Gezondheid en leefstijl

Arts van de toekomst heeft oog voor Positieve Gezondheid en leefstijl

De arts van de toekomst heeft oog voor gezondheid in de breedte en leefstijlfactoren die van invloed zijn op de gezondheid. Dat staat beschreven in het Raamplan Artsopleiding 2020 (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, maart 2020). Daarom hebben Institute for Positive Health, vereniging Arts & Leefstijl en stichting Student & Leefstijl samen met de Fred Foundation een gezamenlijk doel: alle deelnemers van de Geneeskunde- en van de huisartsenopleiding in Nederland krijgen tijdens hun basisopleiding serieus en gedegen de kans om een bredere blik op gezondheid te ontwikkelen.

Zij moeten daarvoor over vaardigheden beschikken om gezondheid te kunnen bevorderen. Dat kan onder andere door middel van onderwijs op het gebied van Positieve Gezondheid en leefstijlgeneeskunde. Niet als facultatief bij- of keuzevak, maar bij voorkeur verweven in de gehele geneeskunde opleiding.

Daarom bekijken iPH, Arts & Leefstijl en Student & Leefstijl samen met de Fred Foundation en in nauw overleg met opleidingsinstituten hoe we een concreet aanbod over leefstijl(geneeskunde) en Positieve Gezondheid in de curricula vanaf 2021 kunnen faciliteren.

De projectgroep heeft hiervoor al een infographic ontwikkeld met reeds behaalde doelen en te nemen stappen. In de eerstvolgende nieuwsbrief van iPH plaatsen wij drieluik interview met betrokkenen. Blijf ons volgen o.a. via de website van iPH.nl en neem voor vragen contact op met Malou Timmers, m.timmers@iph.nl