Carl Verheijen neemt afscheid van stichting iPH

Bestuurder Carl Verheijen heeft besloten om iPH per 1 juli 2018 te verlaten. Dat besluit kwam tot stand in goed overleg met medebestuurder Machteld Huber en de Raad van Toezicht. Belangrijke reden is het verschil van inzicht in hoe Positieve Gezondheid moet worden opgeschaald en uitgerold.

 

Sinds 2016 was Carl Verheijen verbonden aan het jonge instituut iPH, om samen met Machteld Huber de beweging van Positieve Gezondheid een stevige impuls te geven. De vraag naar werken met Positieve Gezondheid nam al snel een enorme vlucht. En het instituut is sindsdien bezig uit te groeien tot een ambitieuze organisatie die daarin kan faciliteren en ondersteunen.

Het verschil van inzicht over de wijze waarop het gedachtegoed op impactvolle wijze kan worden opgeschaald en uitgerold, heeft Verheijen doen besluiten om iPH per 1 juli 2018 te verlaten. Dat gebeurde in goed overleg. Tot die tijd zal Verheijen zijn interne verantwoordelijkheden overdragen en iPH nog vertegenwoordigen waar dat nodig is.

Machteld Huber en de Raad van Toezicht zijn hem zeer erkentelijk voor zijn enorme inzet. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van iPH.