Onderzoeksnetwerk Positieve Gezondheid

Sinds 2020 werken we samen op het gebied van onderzoek met onze netwerkpartners. De netwerkpartners doen onafhankelijk onderzoek naar brede gezondheidsconcepten en verbinden zich in dit onderzoeksnetwerk met als doel het versterken van kennis van en expertise over Positieve Gezondheid.

Door in een netwerk samen te werken slaan wij de handen ineen, worden onderzoeksthema’s doelmatig opgepakt, gaan we overlap en fragmentatie tegen en houden we elkaar als netwerkpartners scherp. In het kort schetsen we hoe we dat doen, wat we doen en met wie we dat doen.

Hoe?

We komen minimaal 4x per jaar bij elkaar, meestal digitaal, met het streven naar 1x per jaar een fysieke bijeenkomst. Ook streven we ernaar om in 2023 een symposium over onderzoek naar Positieve Gezondheid te organiseren. We informeren elkaar tijdens deze bijeenkomsten over lopende projecten en onze plannen en ambities op het gebied van onderzoek naar Positieve Gezondheid. En we vragen elkaar advies door het presenteren van dilemma’s. We attenderen elkaar op onderzoekskansen en mogelijkheden en weten van elkaar welke expertise bij welke netwerkpartner aanwezig is. We zijn aanspreekbaar als onderzoeksnetwerk voor financiers en andere stakeholders op onderzoeksgebied.

Wat?

Op de kennisagenda van dit onderzoeksnetwerk staat:

 1. het monitoren, evalueren en meetbaar maken van de impact van het werken met Positieve Gezondheid op proces en uitkomst, kwalitatief en kwantitatief. Dit o.a. in het kader van het financieringsvraagstuk, waar bijvoorbeeld de quadruple aim uitkomstmaten (gezondheid, kwaliteit van zorg, kosten en werkplezier van professionals) een belangrijke rol spelen.
 2. Het (door)ontwikkelen van praktijkhandvaten en tools om de implementatie van Positieve Gezondheid in de praktijk te bevorderen.
 3. Het verzamelen, verrijken, valideren en verspreiden van kennis over Positieve Gezondheid in het algemeen en gerelateerde thema’s zoals domeinoverstijgend werken in het bijzonder.

Wie?

 • Fontys/Zuyd Hogeschool (Esther Bloemen- van Gurp)
 • Maastricht University (Marieke Spreeuwenberg, Marc Levels)
 • Avans Hogeschool (John Dierx, Cindy de Bot)
 • Vilans (Cynthia Hofman, Hanneke Noordam)
 • RIVM (Maarten Beijer, Lidwien Lemmens)
 • LUMC (Jessica Kiefte, Rimke Vos, Elske van den Akker)
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis ( Lenny Nahar – van Venrooij)
 • Hogeschool Windesheim (Gili Yaron)
 • Institute for Positive Health (Machteld Huber)
 • Saxion hogeschool (Sandra Koster)

Aansluiting?

Ben jij bezig met onderzoek naar (de impact van) werken met Positieve Gezondheid en heb je een vraag voor het onderzoeksnetwerk? Neem dan contact met ons op.