• Beleid
  • 31 maart 2022

De leerreis van provincie Zuid-Holland: 7 tips om aan de slag te gaan met een Positief Gezonde werkomgeving

De leerreis van provincie Zuid-Holland: 7 tips om aan de slag te gaan met een Positief Gezonde werkomgeving

Provincie Zuid-Holland werkt steeds meer met Positieve Gezondheid. Via een reeks artikelen in deze nieuwsbrief deelt de provincie hun leerreis. Hoe draagt het anders inrichten van een bedrijventerrein bijvoorbeeld bij aan Positieve Gezondheid van inwoners? De provincie deelt 7 handige tips!  

Groen werkt beter
Waar werk je liever: op een grijs en ongeïnspireerd bedrijventerrein of op een levendige, bloeiende plek? Slechts 1% van alle bedrijventerreinen heeft natuur op het terrein. Bedrijventerreinen zijn grijze, versteende omgevingen. En dat terwijl zo’n 450.000 mensen alleen al in Zuid-Holland op een bedrijventerrein werken. Daar is dus grote winst te behalen, voor mens én natuur!

Sjerp De Vries, senior social scientist bij de Environmental Sciences Group van Wageningen University & Research, onderzocht dat een natuurlijke omgeving op verschillende manieren bijdraagt aan de gezondheid van de mens. Een groene omgeving nodigt uit tot vaker naar buiten gaan, meer bewegen en meer sociale contacten. En het uitzien op groen werkt ontspannend en rustgevend. Een natuurlijke omgeving heeft daarmee een positieve invloed op het verlagen van stress en het opbouwen van weerstand. Meer planten in het kantoorgebouw draagt daar ook aan bij.

Meer natuur zorgt ook voor meer biodiversiteit. Er is meer voedsel voor bijen en andere bestuivende insecten, die aan de basis staan van onze voedselketen. Daarnaast verkoelen planten en bomen, vangen water op en zuiveren de lucht. Waardoor hittestress en wateroverlast afnemen. Zo heeft het vergroenen van een bedrijventerrein direct effect op de beleefde gezondheid!

Hieronder 7 tips om aan de slag te gaan met de vergroening van een bedrijventerrein!

7 Tips om jouw bedrijventerrein te vergroenen!

1. Stenen eruit, groen erin

Een makkelijke aanpassing is het vervangen van onnodige verharding rond het gebouw door bloemrijke beplanting. Dat kan bijvoorbeeld langs gevels, bij smalle ongebruikte stoepranden of loze ruimtes tussen parkeerplekken. Er is altijd wel een geschikte plek te vinden. Is het niet mogelijk om eenvoudig verharding te verwijderen, bijvoorbeeld vanwege een betonnen vloer? Dan kun je ook plantenbakken plaatsen.

2. Klimplanten hekwerk

Veel bedrijfslocaties worden omringd door een hek. Klimplanten tegen het hekwerk verbeteren de uitstraling van de locatie en bieden vogels een plek om hun nest te bouwen. Zeker als achter het hek machines, containers of andere materialen staan opgeslagen, zorgt een groene afscheiding ervoor dat de locatie minder rommelig oogt. Als je voldoende ruimte hebt, kun je ook een haag planten.

3. Plant bomen

Is er meer ruimte beschikbaar? Dan is het plaatsen van bomen een goed idee. Bomen hebben een koelend effect, wat vooral op warme dagen prettig is. En met bloesem zijn ze gelijk een bron van voedsel voor insecten in het vroege voorjaar Bomen kunnen niet overal geplaatst worden. Vraag bij een hovenier naar de beste optie.

4. Maak een groen dak

Heeft jouw bedrijfspand een plat dak? Dan kun je hiervan een groen dak maken. Een groen dak heeft een koelend effect in de zomer en isoleert in de winter. Het levert daardoor een besparing op de energierekening. Het belangrijkste voordeel is dat regenwater wordt vastgehouden, waardoor wateroverlast rondom het pand wordt beperkt. Een groen dak kan ook gecombineerd worden met zonnepanelen. Groen verbetert de opbrengst van zonnepanelen, omdat het dak minder opwarmt.

5. Vergroen de gevels

Heeft jouw bedrijfspand vrij geveloppervlak? Dan levert een groene gevel een positieve bijdrage aan de uitstraling van het pand. Andere voordelen zijn het koelende effect, waardoor het pand op zonnige dagen minder opwarmt en de grotere natuurwaarde. Een groene gevel verkoelt goed. De goedkope variant zijn klimplanten of een heg langs de gevels. Een duurdere variant is gevelbeplanting in de vorm van gevelpanelen.

6. Stimuleer de biodiversiteit

Met nestkasten, bijenkasten en insectenhotels wordt de locatie aantrekkelijker voor vogels, vleermuizen en insecten. Deze voorzieningen zijn alleen zinvol als er genoeg voedsel in de omgeving is. Welke planten je kiest, hangt dus af van de dieren die je wilt helpen. Bijen en vlinders komen af op bloeiende beplanting. Door te kiezen voor planten met een verschillende bloeiperiode, is er een groot deel van het jaar voedsel beschikbaar. Andere diersoorten zoeken dichte beplanting om te schuilen of planten met veel blad als voedsel. Alleen als op het terrein bloeiende bloemen en andere voedselbronnen aanwezig zijn, zullen de kasten gebruikt worden. Iedere soort heeft een eigen type kast. Stem de keuze van kasten af op de soorten die je wilt helpen.

7. Maak groene zitplekken

Zorg dat het groen te beleven is door de medewerkers. Is er voldoende ruimte op het terrein? Overweeg dan om een groene ruimte te creëren met bijvoorbeeld een bankje of een mooie buitenwerkplek. Leuk voor medewerkers als zij in de pauze of tijdens het werk buiten kunnen zitten en een mooie wachtplek voor klanten.

Subsidies

Vergroening levert veel op en hoeft niet veel te kosten. Provincie Zuid-Holland, IVN Natuureducatie, Steenbreek, Het Zuid-Hollands Landschap en Groene Cirkels Bijenlandschap werken samen met bedrijven(terreinen), gemeenten en vrijwilligers aan groene, gezonde bedrijventerreinen. We denken mee en bieden inspiratie. En dat niet alleen! De provincie biedt ook subsidies – groot en klein – voor iedereen die aan de slag wil met het vergroenen van een bedrijventerrein in Zuid-Holland. Meer informatie over de provinciale subsidieregelingen: Subsidieregelingen verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | IVN

Meer inspiratie is te vinden op:

https://www.ivn.nl/provincies/zuid-holland/groene-gezonde-bedrijventerreinen