Doorontwikkeling Mijn Positieve Gezondheid

De afgelopen 1,5 jaar zijn we vanuit iPH en Alles is Gezondheid bezig geweest met de doorontwikkeling van Mijn Positieve Gezondheid, inclusief het zogenaamde spinnenweb als gespreksinstrument (tool volwassenen). De eerste versie was van 2016. Er waren meerdere redenen waarom we het belangrijk vinden om te werken naar spinnenweb 2.0. Inmiddels is er op drie manieren een doorontwikkeling gemaakt, namelijk 1) meer begeleiding en ondersteuning bij het invullen van het spinnenweb, 2) extra vragen zijn toegevoegd en 3) de vernieuwde monitor Mijn Positieve Gezondheid. Hieronder lees je meer over het waarom en hoe van deze aanpassingen!  

Waarom deze doorontwikkeling?

De doorontwikkeling van Mijn Positieve Gezondheid staat bij ons hoog op de agenda om meer mensen eigen regie te kunnen laten nemen door gebruik te maken van het spinnenweb. Verder willen we als iPH samen met anderen inspireren, verbinden, verrijken en verder komen op het gebied van Positieve Gezondheid . Daarnaast vinden we het belangrijk om mee te gaan in de trend naar meer digitalisering en hiermee de digitale infrastructuur te verbeteren. Zo was het meetbaar maken van het werken met Positieve Gezondheid een veelgehoorde wens, die bij de 2.0 versie is gerealiseerd.  

 

Wat is er veranderd?

=> Meer begeleiding en ondersteuning bij het invullen van het spinnenweb

Op de landingspagina van Mijn Positieve Gezondheid staat nu de animatie van ‘Mijn Positieve Gezondheid – Hoe werkt het?’. Vervolgens krijg je na het inloggen de mogelijkheid om je vorige spinnenweb direct te bekijken indien je deze al eens hebt ingevuld. Verder is het nu per vraag mogelijk om het vakje “Hier wil ik over praten” aan te kruisen. Wanneer een vraag wordt aangekruist, zal deze later dikgedrukt worden in het spinnenweb. Daarnaast is er na het invullen van Mijn Positieve Gezondheid en wanneer je het spinnenweb al eerder hebt ingevuld meer ruimte voor reflectie door middel van vragen. Tot slot is er de mogelijkheid om inzichten op te schrijven in het dagboek. Het dagboek is downloadbaar en is een hulpmiddel ter ondersteuning met reflectieve vragen om stil te staan bij de uitslag op de verschillende dimensies. 

=> Extra vragen zijn toegevoegd

De volgende twee vragen zijn toegevoegd aan Mijn Positieve Gezondheid:  

  • ‘Ik ben tevreden met mijn seksualiteit’ (schaal van 0 tot 10) 
  • ‘Ik ben tevreden over de intimiteit in mijn leven’ (schaal van 0 tot 10) 

In versie 1.0 kon de discussie over het toevoegen van seksualiteit en intimiteit en op welke dimensies niet tijdig worden afgerond. In overleg en afstemming met onze WAR en met experts hebben we nu de vraag over seksualiteit toegevoegd aan de dimensie lichamelijk functioneren en de vraag over intimiteit aan de dimensie kwaliteit van leven. Dit brengt het totale aantal vragen (aspecten) op 44. 

=> De vernieuwde monitor Mijn Positieve Gezondheid

Naast de uitkomsten van de 44-items vragenlijst, zijn bij een groepslicentie nu ook de uitkomsten van de 17-items meetset zichtbaar. Ook zijn de uitkomsten van de verandervraag en acties (of geen) op de zes dimensies inzichtelijk van een groep/populatie. 

Bovendien kan via een url een koppeling worden gemaakt met het lokale aanbod in de buurt, wijk of in een organisatie. 

Er zijn meerdere vormen van de groepslicentie. Bekijk de verschillende vormen.  

Hoe zijn deze veranderingen tot stand gekomen?

Om inzicht te krijgen in de behoeften aan nieuwe vragen én ondersteuning en begeleiding, zijn er twee digitale panels georganiseerd voor veelgebruikers van het spinnenweb. Deze veelgebruikers bestonden voor het grootste deel uit beroepskrachten uit de zorg, het sociaal domein en vertegenwoordiging van burgers die regelmatig werken met het spinnenweb.  

De vernieuwde monitor Mijn Positieve Gezondheid is getest door partijen in de vorm van een pilot. Hierbij is veelvuldig overleg gevoerd met meerdere partijen over het gebruik en de werking van de tool, de vragenlijst en het dashboard. Het is op meerdere plekken concreet in gebruik genomen, waaruit veel informatie is opgehaald en vervolgens is verwerkt. Tot slot zijn tijdens een webinar de laatste ontwikkelingen gedeeld en voelen we dat de tijd rijp is om live te gaan.