• Praktijk
  • 13 november 2021

Een sprong naar meer internationaal bereik met Positieve Gezondheid

Een sprong naar meer internationaal bereik met Positieve Gezondheid

Tijdens de conferentie 10 jaar ‘Health as the ability to adapt and self-manage’ georganiseerd door Institute for Positive Health, ZonMw en de Gezondheidsraad werd het Engelse Handbook Positive Health in Primary Care, The Dutch Example gelanceerd. De officiële sprong naar meer internationaal bereik is gemaakt.

De auteurs Hans Peter Jung, Karolien van den Brekel en Machteld Huber overhandigden het eerste exemplaar aan Alex Jadad, key-note spreker op de conferentie. Alex sprak over zijn ervaringen en expertise van de ‘Trusted Networks’ en de verbinding met Positieve Gezondheid.

Het internationale gedeelte van de conferentie, georganiseerd door Positive Health International en EuroHealthNet, was geheel online vanuit de Jaarbeurs in Utrecht. Daar werden 65  deelnemers van Indonesië tot IJsland, van de Nordics, Duitsland tot Spanje en het Verenigd Koninkrijk verwelkomd.

De focus van deze workshop lag op:

  • Het delen van initiatieven in heel Europa
  • Presentaties over uitbreiding van Positieve Gezondheid in andere landen
  • Verbinden en co-creëren van volgende stappen

Discussies en het delen van nieuwe ideeën, resulteerde in een plan voor de toekomst tot 2022. Barbara Piper-Roelofs Piper en Karolien van den Brekel hebben hun krachten gebundeld om Positieve Gezondheid internationaal beschikbaar te maken via online programma’s en hebben professionele ervaring met de impact die Positieve Gezondheid kan hebben.

Het Positieve Gezondheid trainingsprogramma ‘Werken met Positieve Gezondheid’ start op 13 januari 2022.

Lees ook Dutch Health Hub: Positieve Gezondheid slaat vleugels uit