• Onderwijs
  • 25 maart 2021

Fontys, IPSO en iPH ontwikkelen scholing Positieve Gezondheid voor vrijwilligers inloophuizen

Fontys, IPSO en iPH ontwikkelen scholing Positieve Gezondheid voor vrijwilligers inloophuizen

Ruim 4500 vrijwilligers van inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten, kunnen zich voortaan laten scholen in Positieve Gezondheid. De training is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Fontys Pro Health, Instellingen PsychoSociale Oncologie (IPSO) en Institute for Positive Health (iPH).

Gespreksinstrument

In de training doen cursisten ervaring op in het werken met het concept Positieve Gezondheid en ontwikkelen zij een eigen stijl om Positieve Gezondheid een plek te geven in de dagelijkse praktijk in de inloophuizen. Dat de training online kan, zorgt er voor dat veel mensen laagdrempelig scholing kunnen volgen.

De training is een welkome aanvulling voor de vrijwilligers die werken in de inloophuizen, beaamt Sonja Robben, directeur IPSO: “De samenwerking met Fontys en iPH onderstreept dat de 75 IPSO inloophuizen ondersteuning bieden die er toe doet. Deze samenwerking helpt om de (na)zorg voor mensen geraakt door kanker verder door te ontwikkelen. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid sluit naadloos aan op de missie, visie en activiteiten van het inloophuis. Het ziet de mens in zijn geheel en de focus ligt op wat er wél kan en niet op wat er niet kan door de ziekte. Daarbij sluit het aan op het terugpakken van de eigen regie over het dagelijks functioneren. Positieve Gezondheid geeft onze ruim 4500 vrijwilligers een gespreksinstrument, een extra middel om met de gasten in gesprek te gaan. Het vangnet voor mensen met kanker, naasten en nabestaanden wordt daarmee groter en steviger.”

 

Gedachtegoed

“Ik vind het heel waardevol dat Fontys een speciale training heeft ontwikkeld voor vrijwilligers in inloophuizen. Om hen handvatten te geven om een ander gesprek te voeren met hun bezoekers. Dat maakt niet alleen dat bezoekers zich meer gehoord voelen, maar het geeft de vrijwilliger ook houvast om samen met de bezoekers van het inloophuis te bekijken wat er belangrijk is en wat een kleine stap op weg naar verandering zou kunnen zijn”, vertelt Angelique Schuitemaker, directeur van iPH.

Lucinda Lodenstein, directeur van het Toon Hermans Huis Roermond heeft samen met een gastvrouw van het inloophuis de training Positieve Gezondheid gevolgd: “De e-learning vonden wij erg leerzaam. We willen dit gedachtegoed zeker een plek geven in ons inloophuis, omdat dit naadloos aansluit bij de visie van ons huis.”

Leven Lang Leren en Ontwikkelen

De training is een mooi voorbeeld van het leven lang leren en ontwikkelen, passend bij de missie en visie van Fontys. Brechtje Poelman, consultant Professionele Markt bij Fontys: “Ik vind het mooi dat we op een zeer laagdrempelige manier de inloophuizen kunnen helpen bij het scholen van de vrijwilligers op het gebied van Positieve Gezondheid. Dit doet echt recht aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om iedereen de kans te geven om zich een Leven Lang te Ontwikkelen.”

Angelique Schuitemaker voegt hier aan toe: “Dat Fontys de moeite neemt om vanuit hun scholingsaanbod een dergelijke training te ontwikkelen, geeft aan welke impactvolle rol een hogeschool als partner van Institute for Positive Health kan pakken. Zo maken wij het gedachtegoed steeds meer praktisch inzetbaar voor vele doelgroepen en kunnen we samen het gedachtegoed steeds breder verspreiden.”

Initiatiefnemers

Voor de basismodule Positieve Gezondheid werkt Fontys Pro Health al langer nauw samen met het Institute for Positive Health (iPH). Binnen IPSO werken inloophuizen samen aan kwalitatief hoogwaardige, laagdrempelige psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten.