iPH heeft de gesprekstool voor Positieve Gezondheid verder verfijnd. Daardoor krijgen gebruikers nog beter inzicht in hoe het met ze gaat. Ook kunnen ze de uitkomsten tussendoor vergelijken.

Hoe zit het ook al weer? Wie online de vragen van de tool beantwoordt, krijgt te zien hoe hij zijn gezondheid beleeft, afgebeeld in het spinnenweb. Steeds vaker vullen mensen de tool meerdere keren in, gedurende een langere periode. Voordeel daarvan is dat zij zicht krijgen op de veranderingen in hoe zij hun gezondheid beleven. En ze zien ook of ze hun aandacht op de goede dingen richten om hun gezondheid te verbeteren.

WAT IS ER NIEUW?

iPH maakt het nu mogelijk om elke keer dat zij de tool invullen, hun uitslagen te vergelijken met voorgaande uitslagen. Zij zien dan in één oogopslag de verschillen door de tijd heen. Bovendien toont de tool hun persoonlijk gemiddelde. Ook nieuw is dat zij hun eigen data kunnen overzetten naar een Excel-bestand of naar een zogeheten ‘komma-gescheiden document’ (CSV). Ze kunnen het spinnenweb nu ook als plaatje opslaan, en dat plaatje delen en uitprinten. Dat is handig wanneer ze de uitkomsten willen bespreken met iemand in hun omgeving of met hun zorgverlener. Verder is het mogelijk om te tonen wat de antwoorden waren – de laatste keer dat zij de vragenlijst invulden.

SAMEN VERDER VERFIJNEN

Op www.mijnpositievegezondheid.nl vind je het originele en veelgebruikte instrument Mijn Positieve Gezondheid. Ontwikkeld door Machteld Huber, in samenwerking met anderen. Steeds verder wordt het instrument verfijnd. Dat gebeurt met feedback van gebruikers in de praktijk. Dus zorg ervoor dat je de original hebt, zodat we deze samen kunnen doorontwikkelen.