• Praktijk
  • 3 december 2020

GGD IJsselland brengt Positieve Gezondheid verder in de regio

GGD IJsselland brengt Positieve Gezondheid verder in de regio

IPH slaat de handen ineen met GGD IJsselland om hun expertise in te zetten en te delen in samenwerking met andere partijen in regio IJsselland.  Alle inwoners in de regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluit de GGD bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid vormt hierbij de leidraad. Door dit partnership ontstaan kansen om de beweging van Positieve Gezondheid zowel intern als extern sterker neer te zetten.

Tijdens dit online tekenmoment bekrachtigen Angelique Schuitemaker, directeur bestuurder iPH en Rianne van den Berg, Directeur GGD IJsselland het eerste netwerkpartnerschap.

Wat gaan jullie eigenlijk ondertekenen?

Angelique: ‘Een samenwerking tussen het iPH en GGD IJselland. De historie daarvan is al een poosje op weg. GGD IJsselland is een koploper op het gebied van het omarmen van Positieve Gezondheid. Zij hebben gezien dat in het streven naar meer gezondheid voor hun burgers en de regionale samenwerking die daarin van belang is, Positieve Gezondheid heel goed kan bijdragen. En om daarin nog meer samen op te trekken en een voorbeeld te stellen voor andere GGD’en hebben we besloten om dit partnership te tekenen.’

Wat betekent deze overeenkomst voor de GGD?

Rianne: ‘Wij geloven heel erg in het centraal zetten van gezondheid, het aanboren van eigen regie en veerkracht van mensen. En het instituut IPH heeft daarin heel veel ervaring. De grondlegger van beweging Positieve Gezondheid, Machteld Huber, heeft dit verder gebracht met het instituut. Angelique zet dit nu voort met haar team. Door samen op te trekken en te leren van elkaar, kunnen we zowel binnen onze GGD als buiten in het netwerk van de regio mooie dingen neer gaan zetten samen.’

Is deze bijzondere tijd een aanleiding? Heeft dit met elkaar te maken?

Angelique: ‘Voor mij heeft het heeft zeker met elkaar te maken. Juist ook vanuit die rol die de GGD nu zo mooi pakt in de aanpak van corona, waarin zij hebben laten zien echt voor die burger van meer betekenis te kunnen zijn. Niet alleen door het testbeleid, wat zij zo goed hebben ingezet, maar ook doordat ze veel breder naar de gezondheid van de burger hebben gekeken. Dit is ook door VWS onderstreept in de Landelijke Gezondheidsnota, dat de GGD’en die rol kunnen pakken op weg naar meer gezondheid. Ik hoop daarom dat ook andere GGD’en gaan volgen in de aanpak zoals we die nu met GGD IJselland voor ogen hebben.’

Waar bestaat die aanpak uit?

Rianne: ‘We gaan leren, vanuit kennis en vanuit de praktijk. Wat we gaan doen en al aan het doen zijn binnen de GGD, is dat we vooral onze medewerkers mee willen nemen in het gedachtengoed. Wat betekent dat voor de praktijk, voor je werk? Zowel in de Jeugdgezondheidszorg als de maatschappelijke zorg. Dat is de interne beweging.

Extern gaan we de regierol, samen met de provincie en iPH nemen. De beweging met zoveel mogelijk partners samen te gaan uitvoeren en ook daar van elkaar te leren en initiatieven te verbinden. En van daaruit steeds verder te komen met als doel het aanboren van de veerkracht van de bewoners van IJselland.

Welk kansen voor PG zie jij in dit huidige tijdperk?

Rianne: ‘Als er een moment is wat we moeten benutten is het wel dit moment. We zien natuurlijk dat heel veel mensen het moeilijk hebben. Als één ding duidelijk geworden is het afgelopen jaar, is het wel dat de wereld eigenlijk onvoorspelbaar en onvoorstelbaar is en dat we er ook geen controle over hebben. Juist dat inzicht maakt dat mensen veel behoefte hebben om zich toch lekker te kunnen voelen en zelf ook te kijken hoe kan ze kunnen werken aan hun eigen gezondheid. Het inzien dat het niet alleen om de fysieke en mentale gezondheid gaat, maar ook hoe je in het leven staat en hoe je dagelijkse gang van zaken zijn.

Het is écht het moment om juist nu te werken aan Positieve Gezondheid. Ik zou zeggen laten we het moment benutten. Dat kunnen we als GGD ook juist goed, omdat we nu zichtbaarder zijn dan ooit en ook heel veel contacten hebben met mensen in kwetsbare situaties.’

Angelique: ‘Nou, zo’n mooi appel krijg je niet vaak. Dus ik zou zeggen: Wie volgt?’

Meer weten over partnerschappen? Neem gerust contact op.