• Praktijk
  • 18 januari 2022

Gratis online kennismakingsworkshops Klein Geluk in voorjaar 2022

Maria Grijpma en Inge Jager schreven drie boekjes over Klein Geluk, voor verschillende doelgroepen. Positieve Gezondheid vormt de leidraad in deze boekjes. In het voorjaar organiseert auteur Maria Grijpma gratis kennismakingsworkshops om met de informatie uit de boekjes aan de slag te gaan. 

Met Klein Geluk voor de Mantelzorger (2016) schreven Maria Grijpma en Inge Jager een onmisbare gids om goed voor jezelf te zorgen als mantelzorger. Met deze praktische en inspirerende gids worden mantelzorgers uitgenodigd om gebruik te maken van alle mogelijkheden die voor hen beschikbaar zijn, zodat zij monter aan het roer blijven staan van hun eigen leven.

Met Klein geluk als je ziek bent (2020)  is er nu in toegankelijke taal een gids om goed voor jezelf te zorgen als je ziek bent. Dit is het eerste leefstijlboek in Nederland, dat gebaseerd is op de 6 pijlers van Positieve Gezondheid. De grondlegger hiervan, Machteld Huber schreef het voorwoord. Het slaat de brug tussen theorie en praktijk. Informatie Positieve Gezondheid: www.iph.nl .

Klein geluk voor de zorg (2021) Met dit 3e deel voor zorgprofessionals, is de driehoek compleet.
Nu heeft iedereen een eigen boek, iedereen is veerkrachtig voor optimale samenwerking!

Kennismakings-workshops Klein Geluk (1,5 uur)

Voor: mantelzorgondersteuners, mantelaars, mantelzorgmakelaars, cliëntondersteuners, POH’s, verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, managers en iedereen die overweegt om deze boeken in te gaan zetten bij zijn/haar begeleiding van patiënten en cliënten.

Informatie

In deze online workshop krijg je heel veel in heel korte tijd. Kleine stukjes theorie en praktische oefeningen wisselen elkaar in hoog tempo af. Er is gelegenheid om vragen te stellen en kennis te maken.
Na deze 1,5 uur heb je goed inzicht hoe je de boeken optimaal in kunt zetten in je begeleiding.

Data en tijd:
elke 3e dinsdag van de maand van 19-20.30 uur.
18 januari 2022, 19-20.30 uur
15 februari 2022, 19-20.30 uur
15 maart 2022, 19-20.30 uur
19 april 2022, 19-20.30 uur
17 mei 2022, 19-20.30

Geen kosten, geen onnodige administratie. 😊

Alleen aanmelden via website of info@mooiemorgen.nl Je krijgt daarna de Zoom-link.

Maria Grijpma en Inge Jager

www.kleingeluk.nu