• Beleid
  • 12 april 2022

Groei in transformatie, netwerksamenwerking en persoonlijk leiderschap, hoe doe je dat?

Groei in transformatie, netwerksamenwerking en persoonlijk leiderschap, hoe doe je dat?

Vanaf landgoed Zonneoord in Ede, dat van voormalig koloniehuis is getransformeerd tot Kennis en Innovatiecampus, vond 24 en 25 maart 2022 de tweede tweedaagse van de Health Transformation Community plaats. Het landgoed dient nu als thuisbasis voor de community van professionals die bijdragen aan een gezondere samenleving.

Kernvragen in het programma

De Health Transformation Community is inhoudelijk opgebouwd uit de thema’s transformatie, netwerksamenwerking en persoonlijk leiderschap. Deze thema’s worden elk belicht vanuit de drie fases:

  1. Opstart en doorstart
  2. Afscheid van het huidige, opstarten van het nieuwe
  3. Het nieuwe normaal laten doorgroeien

Deze keer was de fase ‘opstart en doorstart’ aan de beurt. De persoonlijke leervraag van de deelnemers vormden het kompas voor de twee dagen, waar ze naast het vaste programma uit verschillende workshops en presentaties van experts konden kiezen. Aan de hand van de volgende kernvragen ging de groep van start:

1. Hoe kom je van een pad-afhankelijke redenering naar een nieuw perspectief op jouw opgaven?
2. Hoe kun je de experimenten die je onder jouw opgave inzet verdiepen, verbreden en opschalen?
3. Welke ‘standaard’ bouwstenen vragen vaak je aandacht in deze fase?
4. Welke inzichten kun je krijgen vanuit andere sectoren?
5. Welke rol speelt vertrouwen?
6. Hoe krijg je het juiste gesprek op gang binnen je samenwerkingsverband?

Niet meteen naar de oplossing

Roel van Raak (Drift) richt zich als technisch-bestuurskundige op beleidsanalyse en procesondersteuning van transities. Hij deelde zijn ervaring in visie, vorming en experimenten in zorgtransities en benadrukte hoe belangrijk het is in de historie van je eigen sector te duiken. Zo krijg je gevoel voor verandering en om mensen mee te krijgen die al langer vastzitten in het systeem. Ook noemde hij de transitiemanagementcyclus: een handige tool om uit te leggen wat je aan het doen bent en om het probleem te doorgronden waaraan je werkt. Leren en evalueren is hierin een continue activiteit.

Bouwstenen carrousel

In de bouwstenen carrousel kozen deelnemers uit vier sessies over een basisthema binnen zorg en transitie. Adriaan Brouwer (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport) zijn missie is de gezondheidzorg in Nederland te veranderen door deze slimmer te organiseren.
Bij het bouwsteen Beleid gaf hij inzicht in de goede prestaties van de zorg in Nederland, maar dat het echt beter moet en kan. Transities komen voort uit chaos (corona). Kpi’s zorgen er juist voor dat het mis gaat want je verlegt de focus van waar je mee bezig wil zijn.

Als we kijken naar het systeemniveau zien we dat de houdbaarheid van de zorg onder druk staat. Het gebruik van zorg stijgt sneller dan we de groei van de economie en van de beroepsbevolking kunnen bijbenen. Het VWS beleid is gericht op transitie met als doel samen een gezonde, fitte en veerkrachtige maatschappij te vormen. Door de juiste zorg op de juiste plek te bieden, door de langdurige zorg in staat te stellen om mensen met een beperking of maatschappelijke uitdaging goed mee te laten doen. En door in te zetten op preventie en het stimuleren van goede voeding, voldoende beweging en sport.

Aart-Jan van Triest nam de bouwsteen Bekostiging voor zijn rekening en ging in op de succesformule van Fitchannel, een platform dat helpt een gezonde leefstijl aan te meten door beweging en gezond eten de makkelijke keuze te maken. Een goed alternatief voor de sportschool want je kunt er gebruik van maken op jouw niveau wanneer jij dat wenst. Leonie Voragen (HealthKIC) lichtte de bouwsteen Governance en samenwerking toe: bij de inrichting van governance gaat het vaak over het goed beleggen van taken, verantwoordelijkheden en financiën. Maar netwerksamenwerking is mensenwerk en relaties tussen personen spelen net zo’n grote rol. De verschillende groepen zoals patiënten of beleidsmakers, bestuurders, hebben verschillende perspectieven en waarden, daar zit de grootste uitdaging.

In de praktijk kunnen verschillende beelden ontstaan over bijvoorbeeld het einddoel en hoe dat bereikt moet worden. Het is dus belangrijk te bespreken welke waarden de verschillende netwerkpartners drijven, welke waarden centraal staan in het netwerk als geheel en waar de waarden botsen. Mart van Zwienen (Deloitte) lichtte in een sessie de bouwsteen ICT requirements toe en ging o.a. in op zorgplatformen en Ehealth-oplossingen, communicatieplatformen en voorbeelden van digitale zorg.

Omslag naar samenlevingsmodel

Michael Milo is mede-initiatiefnemer van De Nieuwe GGZSamenBeter en GEM. De GEM Coalitie ontwikkelt met lokale en landelijke partners een Ecosysteem Mentale Gezondheid, gebaseerd op ‘Goede GGZ’. Michael vertelde over de omslag die gemaakt moet worden van een technisch-specialistisch ziektemodel, naar een samenlevingsmodel waarin meer ruimte is voor de ontwikkeling van psychische weerbaarheid.

Rachelle van der Linden (Creatinc.) ging in op Kleur Bekennen: een methodiek om terug te gaan naar je kern waardoor je tot bloei kan komen. “Veel van ons zijn de roots kwijt, het gaat erom daarnaar op zoek te gaan,” vertelde Rachel. Na een inleiding op de video Trusted Networks met Alex Jadad gingen we gezamenlijk aan tafel waarbij op basis van vertrouwen het voorgerecht werd bereid door en voor de deelnemers.

De waarde van dialoog

Dag twee startte met de Dialoog Game door Janneke Steijns (Common Eye) onder begeleiding van de coaches. De waarde van dialoog en de kracht van constructief conflict stonden centraal. Ook is er geoefend met de opbouw van gesprekken en hoe deze betekenisvol te laten zijn. Na afloop is landgoed Zonneoord verkend tijdens een inspirerende lunchwandeling onder begeleiding van Wim Post (Noaber) en Theo Dijkstra (directeur Landgoed Zonneoord). Ook volgde een impactmeting en intervisiesessie waarna de tweedaagse is afgesloten.