IPH wil van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld maken, een plek waar mensen lang, gezond en gelukkig leven. Dit willen we bereiken door de beweging van Positieve Gezondheid te stimuleren, te versterken en te versnellen. In die beweging werken zo veel mogelijk mensen en organisaties samen, om Positieve Gezondheid binnen ieders bereik te brengen. Dit doen we samen. Samen met partners en vanaf vandaag ook met ambassadeurs.

Hans Peter Jung is huisarts, initiator, inspirator en transformator op het gebied van Positieve Gezondheid. Hij weet hoe je de huisartsenorganisatie, wijk en regio kunt transformeren in de beweging naar meer gezondheid.

Angelique: “Hans Peter Jung was in de regio Limburg een van de eersten die voortvarend met Positieve Gezondheid aan de slag ging. Hij heeft de brede blik in zijn huisartsenpraktijk geïmplementeerd, waarna hij zijn ervaringen deelde met de hele regio. Ook schreef hij samen met Machteld Huber en Karolien van den Brekel mee aan een Handboek Positieve voor Huisartsen dat in het voorjaar van 2021 zal verschijnen. Hans Peter is een voorbeeld van hoe Positieve Gezondheid wordt toegepast en wij zijn dan ook zeer verheugd dat hij dit ambassadeurschap met ons aangaat.”

Het doel van het ambassadeurschap is om de ervaring van het in de praktijk toepassen van Positieve Gezondheid te delen en beschikbaar te stellen aan anderen. IPH vindt deze kennisdeling en wetenschappelijke verankering belangrijk en faciliteert dit.

Hans Peter: “Ik ben trots dat de bestaande samenwerking is verankerd middels dit ambassadeurschap. Naast mijn ervaring als huisarts met Positieve Gezondheid wil ik een regionale transformatie in de zorg bewerkstelligen. Door middel van een pilot brengen we partijen als het ziekenhuis, de verzekeraar en 1e lijn samen. Deze regionale ontwikkelingen en de ‘lessons learned’ zullen we zichtbaar maken en gebruiken als voorbeeld in de rest van het land.”