• Onderzoek
  • 25 november 2022

Helpt u een Leernetwerk Meten van een brede benadering van gezondheid opzetten? Vul de vragenlijst in!

Helpt u een Leernetwerk Meten van een brede benadering van gezondheid opzetten? Vul de vragenlijst in!

Onder leiding van de Universiteit Maastricht en Leiden UMC+ wordt momenteel het ZonMw-project “Ontwikkelen Meetinstrumentarium Brede Benadering Gezondheid” uitgevoerd. Het doel van dit project is om, samen met o.a. iPH, een meetinstrument te ontwikkelen die de brede benadering van gezondheid (waaronder Positieve Gezondheid) kan meten. Hiermee kunnen mogelijke effecten van diverse interventies op dit thema gemeten worden. Een onderdeel van dit ZonMw-project is het opzetten van een leernetwerk op dit thema. Draagt u bij aan dit project? Vul dan de vragenlijst in. 

Het doel van het leernetwerk is om van elkaar te leren hoe een meetinstrumentarium eruit moet zien, of het valide en betrouwbaar is en hoe het in de praktijk gebruikt kan worden. De succesfactoren van het leernetwerk zijn erg afhankelijk van de thema’s en vraagstukken die besproken worden, hoe het netwerk gevormd wordt, waar het plaatsvindt en of men hier tijd voor heeft. Uw mening in het voorgestelde leernetwerk is ontzettend belangrijk. Daarom willen wij u een aantal vragen hierover stellen. Uw bijdragen nemen we mee in de keuze hoe we het leernetwerk vorm zullen geven. Bijdragen worden anoniem verwerkt tenzij je op eigen initiatief je email vermeldt bij de laatste vraag. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking!

Namens het projectteam “Ontwikkelen Meetinstrumentarium Brede Benadering Gezondheid” hartelijk dank.