• Praktijk
  • 17 juni 2020

Institute for Positive Health en Incluzio werken samen aan Positieve Gezondheid, voor iedereen!

Institute for Positive Health en Incluzio werken samen aan Positieve Gezondheid, voor iedereen!

Incluzio en Institute for Positive Health (iPH) werken met ingang van 1 juni samen. De ondertekening van de samenwerkingovereenkomst vond 16 juni plaats op het kantoor van iPH in Utrecht. Aanwezig waren Peter de Visser – algemeen directeur Incluzio, Janneke Smink – directeur transformatie sociaal domein bij Incluzio en Angelique Schuitemaker – directeur van iPH. Met het partnership beogen beide partijen kennis over Positieve Gezondheid uit te wisselen en te verspreiden. Het partnership wordt aangegaan voor in ieder geval de komende twee jaar.

Steeds meer gemeenten en (zorg)organisaties zien dat Positieve Gezondheid helpt om patiënten en bewoners de regie te laten houden over hun leven en hun leefomgeving. Aandacht voor de mens zelf, hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt, dat is waar het bij Positieve Gezondheid om gaat. iPH en Incluzio wisselen kennis en ervaringen uit over de doorontwikkeling van het gedachtegoed en over het gebruik ervan in de dagelijkse praktijk.

“Incluzio is door heel Nederland actief en staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en van betekenis is. Dat sluit naadloos aan op Positieve Gezondheid”, vertelt Janneke Smink, directeur transformatie sociaal domein bij Incluzio. “Naast Incluzio zijn ook zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, overheden en belangenorganisaties betrokken bij iPH.”

Angelique Schuitemaker, directeur bij iPH: “Bij Positieve Gezondheid staat de vraag centraal wat voor jou belangrijk is als het gaat om je gezondheid. Het begint met een brede kijk op je gezondheid; verder kijken dan alleen naar je lichaamsfuncties. Er zijn veel meer factoren die bepalen in hoeverre je je gezond voelt. Incluzio benadert hun klanten vanuit de overtuiging dat zij zelf kunnen aangeven wat zij willen veranderen en verbeteren. Zij stellen de persoonlijke behoefte op de eerste plaats. Juist op die manier krijgt men zorg op maat die aansluit op wat het leven voor hen betekenisvol maakt. En dat is precies waar Positieve Gezondheid voor staat. Samen kunnen we de implicaties van deze aanpak in regio’s helpen vormgeven. Daarom ben ik verheugd dat deze mooie samenwerking tot stand is gekomen.”