• Beleid
  • 2 april 2016

IPH en Vilans gaan samenwerking aan: “Maak zorg voor de client passend en niet andersom”

Samen met Institute for Positive Health (IPH) en 8 organisaties in de ouderenzorg start Vilans het transitietraject Positieve Gezondheid. Hun doel hiermee is zorg en ondersteuning passend maken voor de cliënt in plaats van andersom. Machteld Huber: ‘De combinatie van de ruime ervaring van Vilans in deze sector met ons gedachtengoed blijkt nu al heel vruchtbaar te zijn. Een vreugde om hier samen te werken!’

Machteld Huber, oprichter IPH en Henk Nies, lid Raad van Bestuur Vilans tekenen de samenwerkingsovereenkomst