• Praktijk
  • 1 juli 2021

KBO-PCOB en iPH leiden senioren op tot Ambassadeurs Positieve Gezondheid

KBO-PCOB en iPH leiden senioren op tot Ambassadeurs Positieve Gezondheid

Seniorenorganisatie KBO-PCOB en iPH hebben het initiatief genomen om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid uit te dragen. Dit wordt gedaan met een groep senioren die zich in willen zetten als Ambassadeur Positieve Gezondheid. Zij gaan helpen om de olievlek van Positieve Gezondheid in Nederland te verspreiden. Lizzy van der Kooij, iPH vertelt hoe zij dit initiatief samen met Hans Melief, KBO-PCOB, is gestart en vooral wat het gaat brengen.

 

Aandacht voor de derde levensfase

Aanleiding om tot dit initiatief te komen was het advies ‘De derde levensfase; het geschenk van de eeuw’ van de Raad Volksgezondheid & Samenleving. Met deze fase wordt gedoeld op het leven na pensionering. In tegenstelling tot decennia terug zijn de meeste mensen na pensionering nog fit en vitaal en willen zij graag nog van betekenis zijn. Het gevoel dat je ertoe doet en mee kunt blijven denken en doen in de maatschappij staat centraal. Ouderen zijn zelf verantwoordelijk en komen zelf in beweging.

“Dit advies past precies bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Met deze bredere kijk op gezondheid draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk zelf regie te voeren over je leven.” aldus Lizzy van der Kooij.

Hand Melief beaamt dat er veel fitte en vitale senioren zijn die na hun pensioen zingeving zoeken in hun leven. Om andere senioren te kunnen inspireren om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan en om mee te kunnen denken over de doorontwikkeling van middelen en goede voorbeelden, kunnen we hier invulling aan geven.

 

Voor senioren door senioren

Het doel van dit initiatief is het verspreiden van gedachtegoed Positieve Gezondheid onder senioren door senioren (peer tot peer). Zij dragen het gedachtegoed uit en voelen zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van Positieve Gezondheid. Zo helpen de Ambassadeurs Positieve Gezondheid mee om de olievlek van Positieve Gezondheid in Nederland verder te verspreiden.

 

Fondsenwerving

Voor de realisatie van het initiatief hebben iPH en KBO – PCOB financieringsaanvragen gedaan bij diverse fondsen. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Brentano en het Ministerie van VWS.

 

Fasen in het project

Het project bestaat uit 3 fasen. Eerst werd een groep van senioren opgeleid tot ambassadeurs door middel van een driedaagse scholing. Deze scholing hebben Lizzy en Hans samen gegeven. De afronding van deze scholing vond plaats in het Vitaliteitslab van ROC-Midden Nederland waar 14 ambassadeurs hun certificaat Ambassadeur Positieve Gezondheid ontvingen uit handen van grondlegger van het gedachtegoed Machteld Huber.

Vervolgens gaan de ambassadeurs lokale en regionale bijeenkomsten organiseren met de lokale afdeling van KBO-PCOB of andere seniorenorganisaties. Lizzy en Hans zullen hierbij ook ondersteuning en deskundigheid bieden en antwoorden geven op de vragen van de ambassadeurs. Met elkaar wordt een toolkit ontwikkeld met instrumenten en materiaal waar de ambassadeurs op de bijeenkomsten gebruik van kunnen maken.

Tenslotte zal Positieve Gezondheid onderdeel worden van de bestaande periodieke nascholing voor de KBO-PCOB vrijwilligers die aan de slag zijn als ouderenadviseurs. De docenten ouderenadvisering worden door Lizzy en Hans getraind.

Lizzy besluit met “door dit project bereiken we meer senioren en we hopen dat Positieve Gezondheid hun derde en vierde levensfase zal verrijken”.