Kennisagenda Positieve Gezondheid krijgt vorm

Eind februari werd er weer een mooi webinar georganiseerd samen met het onderzoeksnetwerk PG over de kennisagenda Positieve Gezondheid. Doel was om input te krijgen op de kennisagenda van professionals die in de praktijk werken met Positieve Gezondheid. Zij kregen de vraag voorgelegd: wat vind je van deze agenda, wat mis je nog en wat heeft prioriteit?

De ruim 50 deelnemers waren positief over het feit dat er een kennisagenda in de maak is en dat zij daarbij betrokken werden. Zij voorzagen het onderzoeksnetwerk van veel waardevolle input!

Zo werden de volgende vragen gesteld:

  • ‘Wat is de waarde van PG bij domeinoverstijgende samenwerking?’
  • ‘Hoe kun je PG toepassen in het werken met niet-westerse migranten?’,
  • ‘Hoe meet je of mensen breed kijken naar hun eigen gezondheid?’

De bijeenkomst was een tweede sessie om stakeholders te betrekken bij de totstandkoming van de kennisagenda. De week ervoor sprak het onderzoeksnetwerk met verzekeraars en ook een gesprek met beleidsmakers staat gepland.

Alle input samen wordt verwerkt, waarna het resultaat opnieuw aan de deelnemers van de sessies zal worden voorgelegd. Op deze manier komen we tot een breed gedragen kennisagenda die richting kan geven aan onderzoek en ontwikkeling van Positieve Gezondheid de komende jaren!