• Praktijk
  • 3 december 2018

Kop van Noord Holland ook aan de slag met Positieve Gezondheid

Goed om te lezen dat ook in Noord Holland de handen ineen geslagen worden om breed aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid. Omring, GGD Hollands Noorden, ZONH en HKN Huisartsen hebben het initiatief genomen om een netwerk op te richten om gezamenlijk de visie van Positieve Gezondheid uit te dragen.

Het netwerk heet Noordkop Gezond voor Elkaar en zet zich in om organisaties te verbinden en een bijdrage te leveren aan het vitaliseren van inwoners en professionals om zo een positief gezonde regio te bewerkstelligen. Op 28 november 2018 hebben de betrokken organisaties de samenwerking bekrachtigd tijdens het symposium “Noordkop Gezond voor Elkaar” en werd er een intentieverklaring ondertekend.