• Onderwijs
  • 4 oktober 2021

Lector Positieve Gezondheid van start bij Hogeschool Saxion in samenwerking met MST

Lector Positieve Gezondheid van start

Bij de Academie Gezondheidszorg (AGZ) van Hogeschool Saxion start dit najaar de lector Positieve Gezondheid. Per 1 november gaat dr. Sandra van Hogen-Koster van start. Zij wordt verantwoordelijk voor het onderzoek rond Positieve Gezondheid, Leefstijl en Leiderschap.

 

Unieke samenwerking met MST

Dr. Sandra van Hogen-Koster wordt per 1 november verantwoordelijk voor het aandachtsgebied Positieve Gezondheid, Leefstijl en Leiderschap. Van Hogen is nu nog course director van de Master Advanced Nursing Practice en verpleegkundig onderzoeker binnen Medisch Spectrum Twente (MST), waarmee Saxion het onderzoek gezamenlijk aanjaagt en financiert. Een dergelijke samenwerking is uniek, zowel voor Saxion als voor MST.

 

Positieve Gezondheid als nieuwe gezondheidsbenadering

Over haar nieuwe rol zegt Van Hogen: “We geven in Nederland per jaar ruim 80 miljard uit aan zorg, waarvan nog geen 2 miljard wordt besteed aan preventie en gezondheidsbevordering. Om de zorg betaalbaar te maken en bij te dragen aan een positieve samenleving, moeten we veel meer aandacht schenken aan gezondheidsbevordering en eigen regie bij de patiënt. Van ziekte en zorg moeten we gaan naar gezondheid en gedrag, juist ook in de ziekenhuizen waarin op het gebied van leefstijl nog veel winst te behalen is.”

Van Hogen wil daar als lector een bijdrage aanleveren, vertelt ze: “Positieve Gezondheid biedt een nieuwe gezondheidsbenadering met een bredere kijk op gezondheid, die de nadruk legt op het versterken van eigen regie en veerkracht en zich veel meer richt op aansluiten bij de intrinsieke motivatie van de patiënt zelf. Werken vanuit Positieve Gezondheid vraagt om scholing en training van huidige en toekomstige gezondheidsprofessionals.”