LKCA en iPH tekenen partnership

Dinsdag 23 maart tekenden Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Institute for Positive Health (iPH) officieel een partnership. Met deze samenwerking onderstrepen beide partijen het belang van de inzet van cultuur voor de beweging van Positieve Gezondheid. Samen zetten zij zich in om dit ook op de kaart te zetten bij gemeenten, culturele aanbieders en zorg- en welzijnsprofessionals.

Samen met cultuur werken aan Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken in plaats van het accent op de ziekte te leggen. Centraal hierin staan de mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Actief iets doen met kunst en cultuur kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Door samen te werken willen iPH en LKCA van elkaar leren en samen kennis en praktijkervaring hierover vergroten en delen. Sanne Scholten, directeur LKCA kijkt uit naar deze samenwerking: “Door onze handen ineen te slaan en samen kennis te ontwikkelen en te delen, krijgen we meer zicht op hoe we de positieve effecten van cultuur op de verschillende aspecten van Positieve Gezondheid, zoals welbevinden, zingeving, meedoen en kwaliteit van leven, kunnen realiseren. We willen beleidsmakers en gezondheidsprofessionals laten zien wat cultuur kan betekenen voor gezondheid en hoe je dat in de praktijk vormgeeft. En we hopen meer culturele professionals te interesseren voor het werken aan en vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid.”

 

Een andere invalshoek op Positieve Gezondheid

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we in de zorg doorgaans wel op de klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Met Positieve Gezondheid wil iPH van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld maken, een plek waar mensen lang, gezond en gelukkig leven. Dit wil iPH bereiken door de beweging van Positieve Gezondheid te stimuleren, te versterken en te versnellen. Aan deze beweging werken zoveel mogelijk mensen en organisaties samen om Positieve Gezondheid binnen ieders bereik te brengen. Angelique Schuitemaker, directeur van iPH: “Ik vind het belangrijk om kunst en cultuur te koppelen aan specifiek de dimensies zingeving en meedoen. De kracht van de samenwerking is om deze zichtbaar te maken en te delen, er liggen al heel veel mooie voorbeelden voor het oprapen.”

Cultuur voor iedereen mogelijk maken

LKCA wil culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk maken. Daarom werkt LKCA samen met partners in verschillende domeinen samen, zoals cultuureducatie- en participatie, onderwijs, zorg, welzijn, beleid en wetenschap. Binnen het domein cultuur, zorg en welzijn richt LKCA zich op de inzet van culturele activiteiten voor doelgroepen die niet vanzelfsprekend meedoen aan het maatschappelijk leven en draagt op die manier bij aan huidige maatschappelijke thema’s, zoals eenzaamheid en armoede.

 

Foto: MENSJA©Lilian van Rooij