Maak het goed en houd vertrouwen (2)

Toen ik vorige week de krant opensloeg, was ik best even in verwarring. Er stond een ingezonden brief in over de ‘opiniedemie’. Wat is er aan de hand volgens de schrijvers? In de slipstream van de coronapandemie buitelen allerlei mensen over elkaar heen om de crisis te verhelderen met duidingen en adviezen. Filosofen bijvoorbeeld en psychiaters, columnisten en BN’ers. Ik hoorde mezelf verzuchten: en ook Machteld Huber.

De ingezonden brief had de eerste dag een verlammend effect op me. De behoefte om te schrijven stokte. Moest ik me aangesproken voelen? Ja. Moest ik me laten weerhouden om mijn gedachten te delen? Ik heb er een nachtje over geslapen. En hiermee werd ik wakker: zeker niet.

De coronapandemie houdt ons allemaal in de greep. Het virus maakt ons ziek, soms zelfs zo ernstig dat we eraan kunnen overlijden. Maar er is nog iets ergers aan de hand. Het virus dreigt in korte tijd ons hele bestaan te overheersen. Zo mogen we onze ouderen niet meer omhelzen. We laten kinderen niet langer vrij en blij met elkaar leren op school. En steeds meer mensen verliezen hun inkomen of zien hun bedrijf ten onder gaan. Dat alles raakt dírect de gezondheid van ons allemaal – in de meest brede zin.

Het zou wat zijn, als we in deze tijd niet meer kunnen duiden wat deze crisis met ons doet. Ons leven heeft een enorme oplawaai gekregen en daarin hebben we ons opnieuw te verhouden. Dat roept collectief veel existentiële vragen op. We hongeren juist naar elkaars gedachten en overpeinzingen. We willen júíst bezig zijn met levensvraagstukken. We willen ons bezinnen in deze nieuwe werkelijkheid waarvan we niet weten hoe die eruit gaat zien. Door dat te doen leren we omgaan met wat er vandaag is en wat zich morgen aandient.

Laten we elkaar vooral blijven inspireren met onze overpeinzingen. De coronacrisis geeft daar alle reden toe. We hebben die bespiegelingen nou eenmaal nodig om betekenis te geven aan de omstandigheden waarin we verkeren. Juist dat geeft ons de kans om verder te kunnen. Alleen al door met elkaar te ervaren wat écht belangrijk is in het leven.

 

Maak het goed en houd vertrouwen!

 

Machteld Huber
Lees ook Maak het goed en houd vertrouwen (3)