Machteld Huber en de dimensie kwaliteit van leven

De komende tijd laat Machteld Huber haar licht schijnen over de 6 dimensies van Positieve Gezondheid. Het dagelijkse leven is daarbij haar inspiratiebron. Dit keer: kwaliteit van leven. ‘Bij deze dimensie gingen de wenkbrauwen wel even omhoog.’

‘Dat we kwaliteit van leven opnamen als dimensie van Positieve Gezondheid, heeft veel reacties opgeroepen destijds. Vooral bij wetenschappers en medici. Zij zeiden: dat hoort toch niet bij gezondheid? Dat is toch het resultaat van de rest? Maar daar dachten de patiënten in mijn onderzoek zelf heel anders over. Sterker nog, zelfs mensen met behoorlijke gezondheidsproblemen scoorden hoog op kwaliteit van leven en vonden dat bij gezondheid horen.

Wetenschappers noemen dat ook wel een response shift. De maatstaf van wat mensen een kwalitatief goed leven vinden, verandert doordat zij iets heftigs meemaken. Hun blik op het leven is een andere dan daarvoor. Bijvoorbeeld vóór het hartinfarct of vóór de dwarslaesie. Het lijkt zelfs wel een tegenstelling: een dwarslaesie hebben en dan toch een hoge kwaliteit van leven ervaren.

Ik vind dat een indrukwekkend verschijnsel. Patiënten vertelden me ook vaak: mijn aandoening hoort bij mijn leven en maakt deel uit van wie ik ben. Het deed me vaak denken aan de wijsheid in het boek ‘De kleine prins’: alleen met je hart kun je goed zien. Juist door het openen van je hart heb je meer oog voor de kleine dingen en kun je daaraan geluk beleven. Zoals het zonlicht in een druppel ochtenddauw. Misschien is kunnen kijken met je hart wel de kern van kwaliteit van leven.

Zo’n response shift is voor wetenschappers overigens wel een lastige. Want wat betekent dat voor de interpretatie van je onderzoek? Tegelijkertijd leert het ons meer zien en begrijpen. Het leert ons meer over kwaliteit van leven – en dus over gezondheid.’