Meet gezondheid op GezondMeten.nl

In Nederland en ver daarbuiten houden talloze initiatieven en organisaties zich bezig met het ontwikkelen van interventies die bijdragen aan de brede gezondheid van mensen. Om te weten of deze interventies ook echt gezondheid verbeteren, moeten we op eenduidige wijze inzicht krijgen in effect van deze interventies. Dat kan met het meetinstrument ontwikkeld door het Leidsch Universitair Medisch Centrum, de Rijksuniversiteit Groningen, TNO, Salut en Institute for Positive Health. GezondMeten meet geen ziekten, wel de gezondheid. Daarbij weegt het meetinstrument naast lichamelijke gezondheid ook beleefde gezondheid en de sociale context. Organisaties en personen kunnen zelf gezondheid meten via de tools en handleidingen op de website GezondMeten.nl.

 

Drie modules

In mei 2020 startten onderzoekers in samenwerking met burgers, werkgevers, kennisinstituten, wetenschappers, beleidsmakers, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en financiers met de ontwikkeling van een basismeetinstrument. Het meetinstrument GezondMeten is een gevalideerd instrument om de brede benadering van gezondheid te kunnen evalueren. Het bestaat uit 3 modules die samen de basisset van de brede benadering van gezondheid vormen.

  • Beleefde gezondheid: o.a. over geluk, veerkracht en balans
  • Persoonlijke context: sociale, fysieke en politieke omgeving waarin iemand leeft
  • Biomedische indicatoren: metabole, vasculaire en fysieke gezondheid

Al deze indicatoren zijn opgenomen in het gevalideerde meetinstrument GezondMeten. Personen, maar ook zorgverleners, mantelzorgers en projectgroepen kunnen hun eigen gezondheid meten, maar ook de impact van gezondheidsinitiatieven. Hiervoor zijn praktische tools beschikbaar gemaakt.

“Innovaties en initiatieven die gezondheid verbeteren, zijn van cruciaal belang. Nóg gewichtiger is de impact die een interventie heeft op de brede gezondheid. Dat reikt verder dan lichamelijke aspecten” – Carl Verheijen, Directeur Kennis en Innovatie Noaber Stichting

 

Test het zelf

Iedereen kan zelf aan de slag met het meten van de gezondheid. Op de website staan voor de modules Beleefde Gezondheid en Persoonlijke Context vragenlijsten. Daarnaast staat hier een uitvoerige handleiding voor het zelfstandig meten van bijvoorbeeld de buik- en heupomtrek en het uitvoeren van een wandeltest. De uitkomsten kunnen worden vergeleken met de landelijke gemiddelden.

“In de wetenschap zoeken we naar validering voor de werking van instrumenten die in de praktijk niet toepasbaar zijn. Dit meetinstrument zorgt voor helderheid, waardoor we grip krijgen op gezondheid” – Angelique Schuitemaker, Directeur iPH

 

Updates

Voorafgaand aan het downloaden van de vragenlijst en handleidingen, geeft de websitebezoeker een eigen e-mailadres op. Zolang het onderzoek loopt, kunnen de vragenlijsten en handleidingen worden geüpdatet. De websitebezoeker blijft zo op de hoogte van nieuwe versies en ontwikkelingen rondom het meetinstrument.