In 2018 gaat het Netwerk Positieve Gezondheid van start. Er wordt nog druk gewerkt aan de precieze invulling ervan. Carl Verheijen: ‘Het wordt een platform vóór en dóór professionals. Dat is zeker. Daarin zit de kracht.’

De mailbox van iPH loopt dagelijks vol met verzoeken. Veel mensen zijn op zoek naar tips, business cases en voorbeelden om invulling te geven aan Positieve Gezondheid. Intussen zijn er al heel wat succesvolle aanpakken ontwikkeld. Carl Verheijen van iPH: ‘Zonde als mensen het wiel opnieuw uitvinden terwijl er al zo veel goeds van de grond komt. Belangrijk is te leren van wat er al is, om dat te gebruiken en verder te ontwikkelen met elkaar. Daar gaan we een platform voor inrichten.’

Delen wat werkt

Het platform draait om halen en brengen. Om te delen wat werkt en wat niet. Om elkaar verder te brengen en te inspireren. Om gebruik te maken van de kennis van iPH. En om mee te kijken over elkaars schouder om te zien hoe de dingen werken.

Mensen verbinden

Carl Verheijen: ‘Er gebeurt zó veel. Via een platform kunnen we mensen met elkaar verbinden. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis wil bijvoorbeeld het eerste ziekenhuis zijn dat werkt volgens Positieve Gezondheid. Hoe mooi zou het zijn als andere ziekenhuizen daar weer gebruik van kunnen maken? En dat zij gezamenlijk weer de volgende stappen zetten? Het is die dynamiek die we voor ons zien.’