Nieuw spel Alles op Tafel? gelanceerd

Op 13 maart vond de lancering plaats van het spel Alles op Tafel? in Arnhem. Met Alles op Tafel? gaan spelers op een laagdrempelige en spelende wijze in gesprek over Positieve Gezondheid. Machteld Huber was aanwezig om een presentatie over Positieve Gezondheid te geven en het eerste spel in ontvangst te nemen.

Kijken naar wat wél kan in plaats van wat niet meer lukt. Dat is de gedachte achter het bordspel Alles op Tafel?. Het spel is met ruim 300 personen vanuit alle doelgroepen getest: kwetsbare ouderen, anderstaligen, laaggeletterden, mensen met een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking. En met zorgprofessionals, POH, thuiszorgmedewerkers, taalmaatjes, welzijnsmedewerkers, huisartsen en trainers Positieve Gezondheid.

Aan de slag met Positieve Gezondheid
Het bordspel Alles op Tafel? heeft drie doelen:

  • Kennismaking met Positieve Gezondheid op een laagdrempelige manier
  • Inzicht krijgen in je eigen Positieve Gezondheid: wat betekent het voor mij?
  • Leren hoe je Positieve Gezondheid actief in je eigen leven kunt inzetten

Bekijk in deze video hoe het spel gebruikt kan worden:

Meer informatie
Alles op Tafel? is gemaakt in samenwerking met de De Bagagedrager, Zorgbelang Inclusief, Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Brabant|Zeeland, Burgerkracht Limburg en iPH. Zelf proberen? Bestel het spel via de knop hieronder.