• Onderwijs
  • 25 mei 2021

Nieuwe opleiding voor beroep van de toekomst: gezondheidsbevorderaar

Nieuwe opleiding voor beroep van de toekomst: gezondheidsbevorderaar

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 biedt Fontys Hogescholen in Venlo studenten een nieuwe studie aan: bachelor Gezondheid. Een unieke opleiding met focus op gezondheidsbevordering in de breedste zin des woords. De studenten zullen na afronding een beroep gaan invullen dat nu nog niet bestaat: de gezondheidsbevorderaar. Nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan een gezondere regio.

Provincie Limburg zette enkele jaren geleden in op het creëren van een gezonde en leefbare regio. In de provincie en dan met name in de regio Venlo is sprake van ontgroening en vergrijzing. Ter behoud van jongeren en bevordering van gezondheid, zorg en welzijn is een meer integrale aanpak nodig. Aansprekend onderwijs aanbieden is één van de tools die verandering in de regio kan brengen. Daarom heeft de provincie in haar Kaderbrief Onderwijs 2016-2019 de kaders voor haar investeringen in het onderwijs vastgesteld. In deze Kaderbrief wordt onder meer ingezoomd op  “Onderwijskwaliteit voor de toekomst” voor zowel primair als ook middelbaar en voortgezet onderwijs.

Challenge accepted
Voor de uitvoering van haar plannen stelde de provincie onder meer aan Fontys Hogescholen de vraag hoe zij kan bijdragen aan het opleiden van specialisten in beroepen van de toekomst. Beroepen die nu misschien nog onbekend zijn en waarvoor een opleiding meer loopbaangericht en in nauwe samenwerking met het werkveld kan worden ingericht. Om talent te voeden en te behouden.

“Wij hebben onder andere met Gilde Opleidingen het vraagstuk opgepakt om één lijn van mbo en hbo te realiseren”, vertelt Joke Manders van Fontys Hogescholen. Gezamenlijk hebben we in kaart gebracht wat de behoefte in het werkveld is en met welke veranderingen de regio maximaal gebaat zou zijn. De bestaande opleidingen boden geen uitkomst, maar we zagen wel kansen voor een nieuwe opleiding: de bachelor Gezondheid.”

Bachelor Gezondheid
De hbo bachelor Gezondheid is een volledig nieuwe opleiding die professionals opleidt om op innovatieve wijze duurzame gezondheid van de burger te bewerkstelligen. Joke licht verder toe: “We zetten in op preventieve gezondheid en op innovaties binnen het gezondheidslandschap waarbij technologie een rol speelt. De nieuwe specialisten zullen zich niet alleen richten op de hulpvraag en symptomen, maar ook op leefomgeving en leefomstandigheden.
Het unieke aan deze opleiding is dat de studenten vanaf dag één gaan werken aan praktijkvraagstukken die er in verschillende gezondheidssectoren daadwerkelijk liggen. Dit doen zij in groepjes onder begeleiding van ons en de werkveldpartners van wie de vraagstukken zijn. Het is superleuk dat studenten meteen van toegevoegde waarde kunnen zijn voor zichzelf, de organisatie als ook voor de burgers. Zo ontstaan er echte leergemeenschappen in de regio. Diverse organisaties hebben hun deuren voor de studenten opengezet, zoals Cohesie, Rendiz, de Zorggroep, Care+ en het Grescollege.”

Positieve gezondheid
De grondhouding die studenten in de nieuwe opleiding aanleren is gebaseerd op de principes van Positieve Gezondheid. Fontys is al meerdere jaren partner van het Institute for Positive Health en draagt het gedachtengoed uit in bijvoorbeeld haar opleiding ‘Leefstijlcoach’. Met de nieuwe opleiding Gezondheid krijgt Positieve Gezondheid in Limburg een push.

Een groot aantal docenten van zowel Fontys als Gilde beheerst het werken volgens deze principes al, anderen volgen momenteel de basismodule of training tot implementatiecoach.

De realisatie
“Vanaf dag één geloven we heel sterk in de noodzaak voor deze nieuwe opleiding”, aldus Joke Manders. “Maar alleen geloof hebben is niet voldoende om een nieuwe opleiding daadwerkelijk te kunnen starten. Het was een intensief traject waarbij je moet aantonen dat er ruimte is voor de opleiding in het totaalaanbod en wat de maatschappelijke en arbeidsbehoefte is. Voor Venlo hebben we dit onderbouwd. De officiële accreditatie van de opleiding door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) was in maart 2021. Wij maken impact op de regio door talent te voeden met kennis en nieuwe banen te creëren. Zo kunnen we jeugd en talent behouden.”

Extra perspectief

Een bijzondere bijkomstigheid is dat de Gezondheidsopleiding ook Leefstijlcoach gecertificeerd is. Studenten kunnen zich bij het afronden van hun studie direct registreren bij de Beroepsvereniging voor leefstijlcoaches in Nederland (BLCN). Dit biedt extra perspectief op de arbeidsmarkt, want het ondersteunen van anderen bij gedragsverandering én het versterken van de eigen regie wordt vergoed door de basisverzekering.

Van start
“In september 2021 gaan we echt van start”, laat Joke enthousiast weten. “De regio en het werkveld hebben de opleiding warm ontvangen. Zij zien deze opleiding als belangrijke toevoeging aan het doel om de gezondste regio van Nederland te worden. De open dagen zijn geweest, het was erg leuk. En de eerste aanmeldingen zijn binnen. We hopen in september met een leuke klas te beginnen”.