• Praktijk
  • 13 mei 2020

On(t)roerend Goed en iPH richten sociale woonomgeving in vanuit Positieve Gezondheid

On(t)roerend Goed en iPH richten sociale woonomgeving in vanuit Positieve Gezondheid

Woongenot is meer dan een fijn huis. Het is de combinatie van een passende woning, een mooie leefomgeving, zelfstandig wonen en het omzien naar elkaar dat bijdraagt aan het gevoel van welbevinden. Daarom slaat iPH de handen ineen met innovatiebureau On(t)roerend Goed, gespecialiseerd in het ontwikkelen, organiseren en beheren van sociale woonomgevingen. Maandag 4 mei vond het officiële tekenmoment – geheel volgens de coronarichtlijnen – digitaal plaats.

 

Positieve Gezondheid als verbinder

Peter Bisschop en Sabine Megens-de Meza, oprichters van On(t)roerend Goed, zetten tezamen met Angelique Schuitemaker hun handtekening onder het nieuwe partnerschap. Doel van de samenwerking tussen iPH en On(t)roerend Goed is het ontwikkelen van een integrale aanpak om de ruimtelijke ordening en de sociale woonomgeving te verbinden en in te richten vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Daarbij zal het spinnenweb van Positieve Gezondheid fungeren als verbinder tussen ruimtelijke ordening (gebouwen), sociaal (mensen) en omgeving.

Angelique Schuitemaker: “Onze leefomgeving heeft betrekking op alle dimensies in het spinnenweb van Positieve Gezondheid. Een prettige wijk met een goed buurcontact zorgt bijvoorbeeld voor een sociaal vangnet, woongenot en meer activiteiten in de wijk. Met het spinnenweb krijgt men inzicht in de invloed van de omgeving, woningen en de naaste inwoners op het gevoel van gezondheid.”

On(t)roerend Goed is een waardevolle toevoeging als partner door hun ervaring met conceptontwikkeling van nieuwe woonvormen, zorgvastgoed en maatschappelijke accommodaties. Thema’s in deze projecten zijn: ontmoeten, gezondheid en woongemak. Hierbij is de bewoner het vertrekpunt en vindt inspraak plaats op basis van co-creatie.

 

Woon- en leefgenot vergroten

In de samenwerking tussen iPH en On(t)roerend Goed ligt de nadruk op wensen en behoefte van bewoners “Hierin vinden we elkaar” geeft Sabine Megens aan: “Daarom wil On(t)roerend Goed graag samenwerken met iPH. Wij werken namelijk aan sociale leefomgevingen waarin mensen elkaar kennen en iets voor elkaar willen betekenen. Dit doen we in eerste instantie samen met de bewoners, maar ook met betrokken organisaties, zoals gemeentes, woningcorporaties en zorgverleners.”

IPH en On(t)roerend Goed gaan samen een integrale aanpak ontwikkelen voor het inrichten van de sociale woonomgeving. Daarvoor kan On(t)roerend Goed gebruikmaken van de het instrumentarium dat iPH beschikbaar stelt. Voor beide partijen is de ultieme doelstelling om vanuit Positieve Gezondheid het woon- en leefgenot zo veel mogelijk te vergroten.

 

Wilt u meer weten over onze partners? Bekijk dan onze pagina, of neem contact op.