Oproep: deelname onderzoek Positief Gezond Werkgeverschap

Vanuit iPH en Alles is Gezondheid wordt er gewerkt aan de beweging om Positieve Gezondheid ook binnen organisaties zelf vorm te laten krijgen. We spreken hier over het gebruik van Positieve Gezondheid vanuit het perspectief van medewerkers en werkgevers (vanuit HR, leidinggevenden/management en bestuur).

In februari 2021 is Floris de Jong, student aan de Universiteit Utrecht, gestart met zijn onderzoek naar Positief Gezond Werkgeverschap. In het onderzoek wordt gekeken naar de ervaringen die medewerkers en werkgevers hebben in het werken met Positieve Gezondheid in de interne organisatie. Welke effecten heeft Positieve Gezondheid op medewerkers? En hoe verschillen de ervaringen van mensen die werken met Positieve Gezondheid met die van mensen die (nog) niet werken met Positieve Gezondheid? Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een vragenlijst en een focusgroep die op de vragenlijst volgt.

Wat houdt deelname in?

  • De vragenlijst is anoniem
  • Invullen duurt ongeveer 10 minuten
  • Deelname aan het onderzoek kan beëindigd worden op elk moment tijdens het onderzoek, zonder negatieve consequenties.
  • Er worden een aantal stellingen gepresenteerd waar een reactie op gevraagd wordt in de vorm ‘Helemaal niet mee eens’ tot ‘Helemaal mee eens’.
  • Iedereen die binnen de organisatie werkt met Positieve Gezondheid in de interne organisatie, kan de vragenlijst invullen. Ook mensen die werken bij organisaties die nog niet begonnen zijn met Positieve Gezondheid maar dit wel willen, kunnen de vragenlijst invullen.

Bij interesse aan deelname aan het onderzoek, dan kan de vragenlijst via de onderstaande link ingevuld worden. Mocht er organisatie-breed interesse zijn aan deelname, dan zou het fijn zijn als de link gepromoot kan worden bij iedereen die de vragenlijst kan/wil invullen.

De vragenlijst staat open tot 24 mei, maar eerdere respons is welkom. De focusgroep wordt gepland in week 20 (17 tot en met 21 mei). Bij interesse aan deelname aan de focusgroep, neem dan contact op met de Floris via onderstaand e-mailadres. De resultaten van het onderzoek worden in een eindverslag beschikbaar gesteld wanneer het onderzoek is afgerond. Dit verwachten we begin juli.

Tot slot, voor vragen of meer informatie kan er altijd contact opgenomen worden met de onderzoeker via r.f.dejong@students.uu.nl.