Patiënten levensbreed ondersteunen in coronatijd

De coronacrisis is veel meer dan alleen een medische crisis. Hoe kunnen professionals inwoners levensbreed ondersteunen, zonder zich belemmerd te voelen door het systeem? Hoe zorg je ervoor dat de wensen van de cliënt of burger centraal staan?

In Movisies, het relatieblad van Movisie, verscheen onlangs een verslag van een virtueel rondetafelgesprek met Machteld Huber en Angelique Schuitemaker (Institute for Positive Health) en Janny Bakker-Klein en Sanneke Verweij (Movisie). Hierin delen zij mooie inzichten om coronacrisis breed te blijven benaderen.

Benieuwd?