• Onderzoek
  • 24 februari 2022

Pijlers Dagelijks functioneren en Zingeving verdienen meer aandacht in de ggz

Pijlers Dagelijks functioneren en Zingeving verdienen meer aandacht in de ggz

In het Tijdschrift voor Psychiatrie is een studie gepubliceerd naar de dimensies van Positieve Gezondheid binnen de ggz. Hoeveel waarde hechten patiënten, behandelaars en beleidsmakers aan elk van de zes dimensies? Hierbij werden resultaten voor de ggz vergeleken met resultaten uit een eerdere studie naar algemene zorg. 

In een crosssectioneel vergelijkend onderzoek vulden patiënten (n = 458), behandelaars (n = 250) en beleidsmakers (n = 47) van twee grote ggz-instellingen in Nederland een online vragenlijst in. De resultaten werden vergeleken met originele data van Huber e.a. (2016). Uit de studie blijkt dat patiënten in de ggz significant meer waarde hechten aan de dimensie Dagelijks functioneren dan behandelaars en beleidsmakers. Opvallend was dat alle drie de onderzochte groepen in de ggz significant hoger scoorden op de waarde die zij hechtten aan zingeving, mentaal welbevinden en sociaal-maatschappelijke participatie in vergelijking met de algemene zorg. Deze bevindingen ondersteunen daarmee de holistische benadering in de ggz in plaats van een
strikt ‘ziektemodel’.

Lees het hele onderzoek hier.