Positieve Gezondheid en de weg naar meer gezondheid

Preventie krijgt steeds meer aandacht in het Nederlands zorgveld. Tijdens de verkiezingen van maart 2021 en in het huidige coronatijdperk is preventie het sleutelwoord. Vanuit Institute for Positive Health willen wij bijdragen aan het publieke debat door een statement te geven over hoe wij Positieve Gezondheid zien in relatie tot preventie.

Bij preventie streven we naar meer dan het voorkomen van ziekte. Je streeft naar veerkracht als de weg naar gezondheid. Het versterken van gezondheid en veerkracht start met Positieve Gezondheid. Als we willen dat mensen gezonder leven, helpt het niet om zaken op te leggen of te verbieden. Positieve Gezondheid gaat uit van wat iemand zelf wil en belangrijk vindt en bevordert daarmee zowel gezondheid als welbevinden.

Positieve Gezondheid stelt mensen in staat perspectief te ontlenen in hun huidige situatie. Daarom hebben wij een mission statement opgesteld. Wij nodigen je van harte uit hierover met ons in gesprek te gaan!