• Onderwijs
  • 10 januari 2019

Positieve Gezondheid geeft mensen met kanker meer veerkracht

Het Adamas Inloophuis heeft Positieve Gezondheid omarmd in de steun voor mensen met kanker – en hun omgeving. En dat werkt heel goed. ‘Anders zou veel onopgemerkt en onbesproken blijven.’

Marcia de Groot is coördinator vrijwilligers bij het inloophuis in Nieuw-Vennep, dat jaarlijks zo’n 8.000 gasten ontvangt. Het gaat om mensen die kanker hebben. Maar ook om partners, familieleden, vrienden en degenen die na de dood van hun geliefde achterblijven. Zij kunnen daar terecht voor bijvoorbeeld een luisterend oor, ontspanning en ontmoetingen met anderen. ‘Positieve Gezondheid geeft ons veel in handen om aandacht te hebben voor wat zij belangrijk vinden. We werken hier met 120 vrijwilligers en het gespreksinstrument helpt ons om meer te kunnen voorzien in de behoefte van onze gasten.’

MEER INZICHT EN VEERKRACHT

Door kanker gaan mensen vaak bewuster leven, vertelt De Groot. En Positieve Gezondheid helpt mensen ontdekken wat bij hen past en wat ze nodig hebben. ‘Door het andere gesprek te voeren, krijgen ze meer inzicht. We merken dat ze hun veerkracht hervinden. Ze maken andere keuzes en zitten lekkerder in hun vel. Ze worden weer hun eigen beste vriend of vriendin: zo omschrijven we vaak waar mensen in deze levensfase voor staan.’

ZELFDE SITUATIE, ANDERE SCORE

De Groot ervaart dat Positieve Gezondheid veel aan het licht brengt wat anders onbesproken zou blijven. ‘Laatst sprak ik de vrouw van een man die kanker heeft. Zelf heeft ze zware obesitas. Toen ik haar het spinnenweb liet invullen, scoorde ze enorm laag op haar fysieke gezondheid. Tijdens zo’n gesprek zie je gelijk wanneer je iets aanraakt. Dat gebeurde toen ze vertelde hoe ze vroeger blij werd van fietsen. De week erop had ze een elektrische fiets gekocht. En toen we even later het spinnenweb weer invulden, had ze een heel andere uitslag. Terwijl ze nog steeds obesitas had en een man met kanker. Aan díé situatie was niets veranderd.’

OOK INZETTEN BIJ TERMINALE ZORG

De vrijwilligers zetten het instrument ook in bij mensen die terminaal zijn, want ook dan is eigen regie belangrijk. ‘Ik moet dan gelijk denken aan de vrouw die zich enorm gesteund wist door lieve vriendinnen. Ze wilden haar in de laatste fase zo veel mogelijk ontlasten. Zo wilden ze graag haar badkamer poetsen, want daar ga je natuurlijk niet meer je tijd in steken als je niet meer lang te leven hebt. Dachten ze. Maar door het spinnenweb kwam de vrouw erachter dat ze dat zelf wilde doen. Het bijhouden van de badkamer gaf haar het gevoel van autonomie en nuttig bezig zijn.’

POSITIEVE GEZONDHEID EEN ROL BIJ NAZORG

Ook in de nazorg voor nabestaanden heeft Positieve Gezondheid voor verandering gezorgd. ‘We belden de nabestaanden altijd na een tijdje op om te vragen of ze nog wel bij ons ingeschreven wilden staan. Nu bellen we om te vragen hoe het met ze gaat. We realiseerden ons hoe belangrijk dat is toen wij een jonge vader gingen nabellen. Zijn vrouw was vorig jaar op 33-jarige leeftijd overleden. Hij worstelde met hoe hij zijn leven met 2 jonge kinderen moest vormgeven. De druk was groot. We hebben hem toen uitgenodigd om weer eens lang te komen en hebben samen met hem het spinnenweb ingevuld. Inmiddels is hij in gesprek met een rouwverwerkingstherapeut en sluit hij zich binnenkort aan bij een lotgenotengroep met nabestaanden.’

DE VERHALEN BLIJVEN DELEN

Dat Positieve Gezondheid leeft onder de vrijwilligers, heeft vooral te maken met het blijven delen van de succesverhalen daarover. De Groot: ‘Je ziet vernieuwingen vaak doodbloeden. Wij voeden het gedachtegoed door elke ochtend met elkaar even in te checken. We delen dan de verhalen, maken een rondje om te zien of er vragen zijn en wisselen ideeën uit. Zo blijft het gedachtegoed leven. Daarnaast is er voor onze vrijwilligers ook volop ruimte om te delen hoe het met hen zelf gaat. Uiteraard hebben zij ook bijna allemaal het spinnenweb ingevuld. En die inzichten bespreken wij met elkaar.’

DE KRACHT VAN HET POSITIEVE

Volgens De Groot zit de kracht van Positieve Gezondheid in de eenvoud. ‘Het is eenvoudig toe te passen. En in alles wat we doen, klopt het gewoon. Waar we ook blij mee zijn, is de positieve insteek. Een van de ziekenhuizen in de buurt werkt met een zogeheten ‘Lastmeter’. Dat klinkt gelijk heel anders. Positieve Gezondheid spreekt mensen aan op hun eigen kracht.’