Positieve Gezondheid in Impuls magazine ZonMw

ZonMw heeft een nieuw magazine gelanceerd: Impuls. Het verschijnt 4 keer per jaar in digitale vorm en het eerste nummer staat in het teken van het 25-jarig bestaan. In deze jubileumeditie vind je een interview met Machteld Huber, waarin ze vertelt over het ontstaan van Positieve Gezondheidheid en hoe het gedachtengoed de kijk op gezondheid kantelt.

‘Het stelsel loopt vast. Denk aan: huisartsenposten die niet bereikbaar zijn, kinderen die niet naar het consultatiebureau kunnen of geen mentale zorg kunnen krijgen. Dat kunnen we niet oplossen door nog meer van hetzelfde te doen en de zorgproductie nog verder op te voeren. We zullen op zoek moeten naar andere manieren om mensen echt gezonder te maken. Vernieuwing op dat gebied is harder nodig dan ooit én haalbaar’, aldus Machteld.