• Praktijk
  • 18 januari 2017

Positieve Gezondheid in visiedocument Medisch Specialist 2025

Visiedocument Medisch Specialist

In het visiedocument Medisch Specialist, vindt u positieve gezondheid op pagina 11: 01 Toekomstbeeld, ‘Positieve Gezondheid als uitgangspunt’.