• Praktijk
  • 5 december 2018

Positieve gezondheid krachtig instrument bij inzicht in persoonlijke gezondheid

iPH is nauw betrokken bij de Health Deal. Dit programma richt zich op preventie door de inzet van e-health, bijvoorbeeld met een Persoonlijke Gezondheidscheck. Deze online test geeft mensen inzicht in hun algemene gezondheid en in het risico op hart- en vaatziekten.

iPH adviseert hierbij over de inzet van het Positieve Gezondheid, waarbij inzage in wat mensen zelf belangrijk vinden en ondersteuning om hierin regie te nemen centraal staan. Steeds meer zorgverzekeraars zien het belang van preventie in en maken de Persoonlijke Gezondheidscheck beschikbaar voor hun verzekerden. Door deze samenwerking hebben inmiddels 2,3 miljoen mensen toegang tot de tool. In bijgaand persbericht kun je hier meer over lezen.