Positieve Gezondheid krijgt impuls door krachtenbundeling

Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid hebben met ingang van 1 januari de krachten gebundeld. Daarmee krijgt de beweging rond Positieve Gezondheid een nieuwe impuls. De twee partijen willen hun gezamenlijke inspanningen met name richten op de borging en doorontwikkeling van het concept.