• Praktijk
  • 6 oktober 2023

Positieve Gezondheid onmisbaar voor verpleegkundig specialisten Arbo Unie

Positieve Gezondheid onmisbaar voor verpleegkundig specialisten Arbo Unie

Hoe is het om te kijken naar en te praten over Positieve Gezondheid? Wat vraagt het van je om het brede gesprek te voeren? En hoe kun je het in je eigen werk vormgeven? Met die vragen ging een groep verpleegkundig specialisten begin 2023 tijdens een training aan de slag. De Arbo Unie plukt inmiddels ruim de vruchten van Positieve Gezondheid. ‘Het is niet meer weg te denken uit ons dagelijks werk’, vertellen Janet Warmelts en Wilma Horselenberg.

‘Werkgevers komen zelf niet altijd achter het onderliggende probleem van werknemers, daarvoor schakelen ze de Arbo Unie in. Wij als hulpverleners in de zorg willen die problemen natuurlijk graag oplossen. We hebben een soort ‘reparatiereflex’ en zijn altijd bezig met het verbeteren van de gezondheidstoestand van mensen. Met behulp van Positieve Gezondheid kijken we naar wat mensen wél kunnen en hoe we hun situatie kunnen verbeteren’, vertelt Wilma.

Motiverende gespreksvoering

‘In de spreekkamer maken we veel gebruik van motiverende gespreksvoering’, deelt Janet. ‘Die gespreksvoering hebben we uitgebreid met Positieve Gezondheid. We hebben het dus niet alleen maar over de ziekte in de spreekkamer, maar ook waar werknemers het voor doen. Wat is hun kwaliteit van leven? Wat drijft hen?’

‘Zo sprak ik laatst in de spreekkamer een vrouw met twee chronisch pijnlijke armen. Ze vroeg in haar werk ontzettend veel van zichzelf en hield geen rekening met haar eigen gezondheid. In plaats van het over haar armen te hebben, vroeg ik haar waar die drijfveer vandaan komt. Vindt ze zichzelf alleen maar een goed mens als ze goed voor anderen zorgt? Met het invullen van het spinnenweb kwamen we erachter dat het minder gaat om haar lichaamsfuncties, maar juist om zinvol leven. Sinds haar jeugd heeft ze al het gevoel dat ze zichzelf tegenover haar hoogopgeleide familie moet bewijzen. Die bewijsdrang manifesteerde zich in haar werk. De uiteindelijke oplossing zat in een goed en opbouwend gesprek met haar ouders. Langzaam veranderde haar blik op werk en verdwenen ook haar fysieke klachten.’

Herstelpaden en preventieve aanpak

Positieve Gezondheid wordt niet alleen breed toegepast in motiverende gespreksvoering, maar het zit nu zelfs verweven in een van de zogenoemde herstelpaden. ‘Bij de Arbo Unie hanteren we vijf herstelpaden: psychische klachten, houding- en bewegingsapparaat, kanker, werk en overig’, vertelt Wilma. ‘Onder dat laatste pad vallen uiteenlopende aandoeningen en hebben we speciale aandacht voor Positieve Gezondheid in de vorm van een apart Positieve Gezondheid-spreekuur. In zo’n spreekuur nemen we ruim de tijd om alles goed na te gaan en uit te vragen. Dat levert een breed gezondheidsbeeld op met punten om aan de slag te gaan.’

‘Herstelpaden zijn een curatieve aanpak; ze zijn bedoeld voor mensen die al ziek zijn. Daarom hebben we ook preventief aandacht voor gezondheid op de lange termijn. Als de Positieve Gezondheid van mensen namelijk vooruit gaat, kunnen ze het achterliggende probleem ook beter het hoofd bieden en zelf regie nemen. Zo heb ik een situatie meegemaakt met een hoogopgeleide man met een autismespectrumstoornis. Als gevolg van veranderingen binnen zijn werk ging hij achteruit. Dat kan inherent zijn aan zijn stoornis, maar er kan ook meer spelen. Uit zijn spinnenweb bleek dat hij op een aantal vlakken zoals lichaamsfuncties en zingeving niet hoog scoorde. In een gesprek gaf hij aan dat hij wilde afvallen en beter in zijn vel wilde zitten. Daarom besloot hij naar de sportschool te gaan, gezonder te eten en te werken aan zijn uiterlijk. Uiteindelijk kreeg hij genoeg zelfvertrouwen om aan de slag te gaan met de punten waar zijn leidinggevende op hamerde.’

Duurzame inzetbaarheid

Positieve Gezondheid integreren is niet moeilijk, vinden Wilma en Janet. ‘Het begint met je verplaatsen in de ander en motiverende gespreksvoering, en dat doen we al in de zorg’, vertelt Wilma. Omdat verpleegkundig specialisten dicht bij de belevingswereld van de patiënt staan, werkt Positieve Gezondheid volgens haar ook zo goed. Het sluit aan bij het gedachtegoed van de Arbo Unie: kijken naar wat wél kan in plaats van wat niet kan. ‘Dat geven we ook mee aan werkgevers. Iedere werknemer is anders, dus kijk vooral naar wat werkt bij welke werknemer. Als je mensen duurzaam inzetbaar wilt laten zijn, dan kun je daar als werkgever niet omheen’, aldus Janet.

Wil je meer weten over de inzet van Positieve Gezondheid voor verpleegkundig specialisten? Mail naar info@iph.nl.