Gezamenlijke reactie op discussiestuk ‘Zorg voor de Toekomst’

Via de consultatie van het discussiestuk Zorg voor de Toekomst, bood VWS de afgelopen maand ruimte aan mensen en organisaties om mee te denken en input te leveren via zowel digitale gesprekstafels als online schriftelijke reacties. De input wordt gebruikt voor (de uitwerking van) beleidsopties voor de komende jaren rondom gezondheid en zorg. Want hoewel het discussiestuk ‘Zorg voor de Toekomst’ heet, was hierin preventie en gezondheid een belangrijke lijn.

Aangezien we geloven in de kracht van praktijk en beleid en vooral de kracht van gezamenlijk optrekken, is er voor gekozen om input te halen uit diverse wijken en regio’s en gezamenlijk vanuit Alles is Gezondheid, Health KiC en Health Holland GROZ te reageren.

Onze reactie en suggesties voor beleid en nadere concretisering richt zich op vier hoofdthema’s:

  1. Fundamentele Transitie Positieve Gezondheid is nodig
  2. Mens als kansrijk én onmisbaar begin- en eindpunt met (digitale) ondersteuning
  3. Regio’s in gezamenlijkheid voor gezondheidsdoelen
  4. Gezondere economie en bekostiging voor gezondheid & zorg

De volledige reactie zoals ingestuurd op de consultatie van VWS is beschikbaar.

Tot slot benadrukken we graag dat we gezien de urgentie voor gezondheid en preventie en een transitie van de zorg zelf vanuit onze organisaties en netwerken met veel enthousiasme zullen bijdragen aan de concretisering en uitwerking hiervan.

Van denken naar doen, voor meer gezondheid in Nederland!