• Praktijk
  • 8 oktober 2021

Rienks Arbodienst brengt Positieve Gezondheid voor de werknemer

Rienks Arbodienst brengt Positieve Gezondheid voor de werknemer

Onlangs ondertekenden Kees-Jan Kuijer, directeur Rienks Arbodienst en Angelique Schuitemaker, directeur iPH de samenwerkingsovereenkomst met als doel Positieve Gezondheid te brengen voor de werknemer.

 

Bijdrage aan een betekenisvol leven

Rienks Arbodienst heeft als missie en visie het leveren van een bijdrage aan een betekenisvol leven van mensen op basis van de overtuiging dat werk bijdraagt aan vitaliteit en levensgeluk van mensen. En willen daarom iedereen die kan werken, duurzaam laten participeren. Rienks Arbodienst verzorgt dienstverlening op de gebieden preventie en verzuim.

Rienks Arbodienst wil een meer onderscheidende weg inslaan door het verplaatsen van de focus van curatie naar preventie, van verzuim naar veerkracht gebaseerd op het concept van Positieve Gezondheid.

Rienks Arbodienst wil mede vormgeven aan het gedachtengoed van Positieve Gezondheid, waarbij de nog te ontwikkelen vragenlijst met veerkracht gebaseerd zal worden op de 6 domeinen van Positieve Gezondheid.

Verder wil Rienks een speerpunt maken van het meten, lees: meetbaar maken. Hierdoor, op basis van het te ontwikkelen model, wil Rienks versneld extra kennis opbouwen over de relaties tussen bepalende factoren,  bijvoorbeeld het effect van interventies op Positieve Gezondheid en Veerkracht.

Kees-Jan: ‘Wij vinden het belangrijk om onze dienstverlening te baseren op feiten en het kunnen meten. We zoeken in de samenwerking met iPH ook echt een kennispartner, waarbij wij onze ervaringen en kennis ook weer terug kunnen geven.’

 

Positief Gezond werkgeverschap

‘We merken dat veel werkgevers wachten op arbodiensten die de visie van Positieve Gezondheid omarmen. Er zijn veel werkgevers in het zorgveld die Positieve Gezondheid in hun visie hebben als uitgangspunt voor de zorgverlening aan hun cliënten. Hoe mooi zou het zijn als ze een arbodienst aansluit bij deze visie en Positieve Gezondheid als uitgangspunt heeft voor hun werknemers. Dit sluit helemaal aan bij Positief Gezond werkgeverschap.’, aldus Angelique Schuitemaker.

Bekijk het hele gesprek in deze korte video.